VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset

Pirjo Kutinlahti, Kirsi Hyytinen

  Research output: Book/ReportReport

  4 Citations (Scopus)

  Abstract

  Tässä julkaisussa analysoidaan VTT:n yhteiskunnallisia vaikutuksia ja valtion budjettirahoituksen merkitystä VTT:n toiminnalle. Yhteiskunnallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, hyvinvointiin, elämänlaatuun, päätöksentekoon ja julkisiin palveluihin. Selvitys perustuu keväällä 2002 tehtyihin ministeriöiden, VTT:n julkisten asiakkaiden, elinkeinoelämän edustajien ja VTT:n henkilökunnan haastatteluihin sekä VTT:n Teknologian tutkimuksen aikaisempiin tutkimuksiin. VTT tukee ja edistää yhteiskunnallisia tavoitteita ja päämääriä usealla tavalla. Näistä yleisimpiä vaikuttamiskeinoja ovat tutkimus- ja kehittämistyö sekä asiantuntijatehtävät. VTT:n asiantuntijatehtäviä ovat esimerkiksi testaus- ja analyysipalvelut, sertifiointipalvelut, valvontatehtävät, osallistuminen kotimaiseen ja kansainväliseen strategiatyöhön, päätöksentekoon ja lainvalmisteluun, kouluttaminen ja tiedon siirto sekä osallistuminen normi- ja standardointityöhön ja lausuntojen antaminen. Tutkimus- ja kehittämistyön kautta VTT on tukenut elinkeinoelämän ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä sekä julkisen sektorin kehitystä ja sitä kautta edistänyt talouden kasvua ja yhteiskunnan hyvinvointia. Teknologian edelläkävijänä VTT on ennen kaikkea nopeuttanut teknologian kehittymistä Suomessa, auttanut yrityksiä pääsemään teknologisen kehityksen kärkeen ja tukenut kansainvälistä verkottumista. Myös uusien tutkimusavausten tekemisessä ja teknologian siirrossa VTT:n rooli on ollut merkittävä. Välitöntä yhteiskunnallista hyötyä VTT on tuottanut kohdentamalla tutkimushankkeita yhteiskunnallisesti tärkeisiin kohteisiin. Merkittäviä tuloksia se on saanut aikaan muun muassa yhdyskuntatekniikassa, liikenteen ja teollisen toiminnan turvallisuuden parantamisessa, energiataloudessa ja ympäristöä säästävien materiaalien ja prosessien kehittämisessä. VTT:n vahvuus teknologian kehittämisessä perustuu laaja-alaiseen, monipuoliseen, ammattimaiseen ja käytännönläheiseen osaamiseen. Yritysten yhteistyökumppanina VTT:n heikkoudeksi nähdään se, että siltä puuttuu liike-elämän ja markkinoiden tuntemusta ja kykyä paneutua liike-elämän tarpeisiin. Asiantuntijatehtävien kautta VTT on tukenut esimerkiksi ilmasto-, energia- ja merenkulun sekä geenitekniikkaan liittyvää päätöksentekoa ja lainvalmistelua. VTT:n panos uusien energiavaihtoehtoihin liittyvien hyötyjen, riskien ja mahdollisuuksien esiintuomisessa tunnustetaan yleisesti. Asiantuntijaorganisaationa VTT:tä arvostetaan erityisesti puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. Monilla aloilla VTT:llä ei ole tosiasiallista kilpailijaa eikä niillä ole korvaavaa osaamista. VTT:n yhteiskunnallista vaikuttamista on uuden liiketoiminnan kehittäminen olemassa olevissa yrityksissä. VTT tukee myös uusien tutkimuslähtöisten yritysten perustamista ja alueiden kehitystä. VTT:n oma aloitteellisuus näiden asioiden edistämisessä on sidosryhmähaastateltavien mukaan ollut vähäinen. Sidosryhmät näkevät kuitenkin näiden asioiden edistämisen tarpeellisena yhteiskunnallisen hyödyn kannalta. Budjettirahoituksen kohdentaminen pitkäjänteiseen, strategiseen tutkimukseen nähdään pääasiallisesti myönteisenä linjauksena. Sillä varmistetaan myös henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen. Sen sijaan resurssien vähentämisen asiantuntijatehtävistä nähtiin heikentävän VTT:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta puolueettomana ja riippumattomana asiantuntijaorganisaationa. Keskeisimpiä haasteita VTT:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi ovat pk-yritysten innovaatiotoiminnan tukeminen, osallistuminen alueiden innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja teknologisten innovaatioiden kehittäminen tulevaisuuden yhteiskunnallisiin tarpeisiin. VTT:ltä toivotaan myös aktiivista osallistumista kansalaiskeskusteluun ja tutkimustiedon tehokkaampaa levittämistä.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages50
  ISBN (Electronic)951-38-6104-X
  ISBN (Print)951-38-6103-1
  Publication statusPublished - 1 Dec 2002
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2176
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • Innovation systems
  • Public funding
  • R and D impacts
  • Research and development
  • Social benefits
  • Social impacts
  • Technology
  • Technology policy
  • Welfare

  Cite this