VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset

Pirjo Kutinlahti, Kirsi Hyytinen

Research output: Book/ReportReport

4 Citations (Scopus)

Abstract

Tässä julkaisussa analysoidaan VTT:n yhteiskunnallisia vaikutuksia ja valtion budjettirahoituksen merkitystä VTT:n toiminnalle. Yhteiskunnallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, hyvinvointiin, elämänlaatuun, päätöksentekoon ja julkisiin palveluihin. Selvitys perustuu keväällä 2002 tehtyihin ministeriöiden, VTT:n julkisten asiakkaiden, elinkeinoelämän edustajien ja VTT:n henkilökunnan haastatteluihin sekä VTT:n Teknologian tutkimuksen aikaisempiin tutkimuksiin. VTT tukee ja edistää yhteiskunnallisia tavoitteita ja päämääriä usealla tavalla. Näistä yleisimpiä vaikuttamiskeinoja ovat tutkimus- ja kehittämistyö sekä asiantuntijatehtävät. VTT:n asiantuntijatehtäviä ovat esimerkiksi testaus- ja analyysipalvelut, sertifiointipalvelut, valvontatehtävät, osallistuminen kotimaiseen ja kansainväliseen strategiatyöhön, päätöksentekoon ja lainvalmisteluun, kouluttaminen ja tiedon siirto sekä osallistuminen normi- ja standardointityöhön ja lausuntojen antaminen. Tutkimus- ja kehittämistyön kautta VTT on tukenut elinkeinoelämän ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä sekä julkisen sektorin kehitystä ja sitä kautta edistänyt talouden kasvua ja yhteiskunnan hyvinvointia. Teknologian edelläkävijänä VTT on ennen kaikkea nopeuttanut teknologian kehittymistä Suomessa, auttanut yrityksiä pääsemään teknologisen kehityksen kärkeen ja tukenut kansainvälistä verkottumista. Myös uusien tutkimusavausten tekemisessä ja teknologian siirrossa VTT:n rooli on ollut merkittävä. Välitöntä yhteiskunnallista hyötyä VTT on tuottanut kohdentamalla tutkimushankkeita yhteiskunnallisesti tärkeisiin kohteisiin. Merkittäviä tuloksia se on saanut aikaan muun muassa yhdyskuntatekniikassa, liikenteen ja teollisen toiminnan turvallisuuden parantamisessa, energiataloudessa ja ympäristöä säästävien materiaalien ja prosessien kehittämisessä. VTT:n vahvuus teknologian kehittämisessä perustuu laaja-alaiseen, monipuoliseen, ammattimaiseen ja käytännönläheiseen osaamiseen. Yritysten yhteistyökumppanina VTT:n heikkoudeksi nähdään se, että siltä puuttuu liike-elämän ja markkinoiden tuntemusta ja kykyä paneutua liike-elämän tarpeisiin. Asiantuntijatehtävien kautta VTT on tukenut esimerkiksi ilmasto-, energia- ja merenkulun sekä geenitekniikkaan liittyvää päätöksentekoa ja lainvalmistelua. VTT:n panos uusien energiavaihtoehtoihin liittyvien hyötyjen, riskien ja mahdollisuuksien esiintuomisessa tunnustetaan yleisesti. Asiantuntijaorganisaationa VTT:tä arvostetaan erityisesti puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. Monilla aloilla VTT:llä ei ole tosiasiallista kilpailijaa eikä niillä ole korvaavaa osaamista. VTT:n yhteiskunnallista vaikuttamista on uuden liiketoiminnan kehittäminen olemassa olevissa yrityksissä. VTT tukee myös uusien tutkimuslähtöisten yritysten perustamista ja alueiden kehitystä. VTT:n oma aloitteellisuus näiden asioiden edistämisessä on sidosryhmähaastateltavien mukaan ollut vähäinen. Sidosryhmät näkevät kuitenkin näiden asioiden edistämisen tarpeellisena yhteiskunnallisen hyödyn kannalta. Budjettirahoituksen kohdentaminen pitkäjänteiseen, strategiseen tutkimukseen nähdään pääasiallisesti myönteisenä linjauksena. Sillä varmistetaan myös henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen. Sen sijaan resurssien vähentämisen asiantuntijatehtävistä nähtiin heikentävän VTT:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta puolueettomana ja riippumattomana asiantuntijaorganisaationa. Keskeisimpiä haasteita VTT:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi ovat pk-yritysten innovaatiotoiminnan tukeminen, osallistuminen alueiden innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja teknologisten innovaatioiden kehittäminen tulevaisuuden yhteiskunnallisiin tarpeisiin. VTT:ltä toivotaan myös aktiivista osallistumista kansalaiskeskusteluun ja tutkimustiedon tehokkaampaa levittämistä.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages50
ISBN (Electronic)951-38-6104-X
ISBN (Print)951-38-6103-1
Publication statusPublished - 1 Dec 2002
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2176
ISSN1235-0605

Fingerprint

Technology
Industry
industry
Renewable Energy
Nuclear Power Plants
nuclear power
Public Opinion
shipping
energy
power plants
Finland
Innovation
Climate
Legislation
laws and regulations
human resources
decision making
interviews
Decision Making
Interviews

Keywords

  • Innovation systems
  • Public funding
  • R and D impacts
  • Research and development
  • Social benefits
  • Social impacts
  • Technology
  • Technology policy
  • Welfare

Cite this

Kutinlahti, P., & Hyytinen, K. (2002). VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2176
Kutinlahti, Pirjo ; Hyytinen, Kirsi. / VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset. VTT Technical Research Centre of Finland, 2002. 50 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2176).
@book{139b5cdab5204ae093476f57fadd8985,
title = "VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset",
abstract = "T{\"a}ss{\"a} julkaisussa analysoidaan VTT:n yhteiskunnallisia vaikutuksia ja valtion budjettirahoituksen merkityst{\"a} VTT:n toiminnalle. Yhteiskunnallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikutuksia ymp{\"a}rist{\"o}{\"o}n, terveyteen, hyvinvointiin, el{\"a}m{\"a}nlaatuun, p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekoon ja julkisiin palveluihin. Selvitys perustuu kev{\"a}{\"a}ll{\"a} 2002 tehtyihin ministeri{\"o}iden, VTT:n julkisten asiakkaiden, elinkeinoel{\"a}m{\"a}n edustajien ja VTT:n henkil{\"o}kunnan haastatteluihin sek{\"a} VTT:n Teknologian tutkimuksen aikaisempiin tutkimuksiin. VTT tukee ja edist{\"a}{\"a} yhteiskunnallisia tavoitteita ja p{\"a}{\"a}m{\"a}{\"a}ri{\"a} usealla tavalla. N{\"a}ist{\"a} yleisimpi{\"a} vaikuttamiskeinoja ovat tutkimus- ja kehitt{\"a}misty{\"o} sek{\"a} asiantuntijateht{\"a}v{\"a}t. VTT:n asiantuntijateht{\"a}vi{\"a} ovat esimerkiksi testaus- ja analyysipalvelut, sertifiointipalvelut, valvontateht{\"a}v{\"a}t, osallistuminen kotimaiseen ja kansainv{\"a}liseen strategiaty{\"o}h{\"o}n, p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekoon ja lainvalmisteluun, kouluttaminen ja tiedon siirto sek{\"a} osallistuminen normi- ja standardointity{\"o}h{\"o}n ja lausuntojen antaminen. Tutkimus- ja kehitt{\"a}misty{\"o}n kautta VTT on tukenut elinkeinoel{\"a}m{\"a}n ja suomalaisten yritysten kilpailukyky{\"a} sek{\"a} julkisen sektorin kehityst{\"a} ja sit{\"a} kautta edist{\"a}nyt talouden kasvua ja yhteiskunnan hyvinvointia. Teknologian edell{\"a}k{\"a}vij{\"a}n{\"a} VTT on ennen kaikkea nopeuttanut teknologian kehittymist{\"a} Suomessa, auttanut yrityksi{\"a} p{\"a}{\"a}sem{\"a}{\"a}n teknologisen kehityksen k{\"a}rkeen ja tukenut kansainv{\"a}list{\"a} verkottumista. My{\"o}s uusien tutkimusavausten tekemisess{\"a} ja teknologian siirrossa VTT:n rooli on ollut merkitt{\"a}v{\"a}. V{\"a}lit{\"o}nt{\"a} yhteiskunnallista hy{\"o}ty{\"a} VTT on tuottanut kohdentamalla tutkimushankkeita yhteiskunnallisesti t{\"a}rkeisiin kohteisiin. Merkitt{\"a}vi{\"a} tuloksia se on saanut aikaan muun muassa yhdyskuntatekniikassa, liikenteen ja teollisen toiminnan turvallisuuden parantamisessa, energiataloudessa ja ymp{\"a}rist{\"o}{\"a} s{\"a}{\"a}st{\"a}vien materiaalien ja prosessien kehitt{\"a}misess{\"a}. VTT:n vahvuus teknologian kehitt{\"a}misess{\"a} perustuu laaja-alaiseen, monipuoliseen, ammattimaiseen ja k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}nl{\"a}heiseen osaamiseen. Yritysten yhteisty{\"o}kumppanina VTT:n heikkoudeksi n{\"a}hd{\"a}{\"a}n se, ett{\"a} silt{\"a} puuttuu liike-el{\"a}m{\"a}n ja markkinoiden tuntemusta ja kyky{\"a} paneutua liike-el{\"a}m{\"a}n tarpeisiin. Asiantuntijateht{\"a}vien kautta VTT on tukenut esimerkiksi ilmasto-, energia- ja merenkulun sek{\"a} geenitekniikkaan liittyv{\"a}{\"a} p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekoa ja lainvalmistelua. VTT:n panos uusien energiavaihtoehtoihin liittyvien hy{\"o}tyjen, riskien ja mahdollisuuksien esiintuomisessa tunnustetaan yleisesti. Asiantuntijaorganisaationa VTT:t{\"a} arvostetaan erityisesti puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. Monilla aloilla VTT:ll{\"a} ei ole tosiasiallista kilpailijaa eik{\"a} niill{\"a} ole korvaavaa osaamista. VTT:n yhteiskunnallista vaikuttamista on uuden liiketoiminnan kehitt{\"a}minen olemassa olevissa yrityksiss{\"a}. VTT tukee my{\"o}s uusien tutkimusl{\"a}ht{\"o}isten yritysten perustamista ja alueiden kehityst{\"a}. VTT:n oma aloitteellisuus n{\"a}iden asioiden edist{\"a}misess{\"a} on sidosryhm{\"a}haastateltavien mukaan ollut v{\"a}h{\"a}inen. Sidosryhm{\"a}t n{\"a}kev{\"a}t kuitenkin n{\"a}iden asioiden edist{\"a}misen tarpeellisena yhteiskunnallisen hy{\"o}dyn kannalta. Budjettirahoituksen kohdentaminen pitk{\"a}j{\"a}nteiseen, strategiseen tutkimukseen n{\"a}hd{\"a}{\"a}n p{\"a}{\"a}asiallisesti my{\"o}nteisen{\"a} linjauksena. Sill{\"a} varmistetaan my{\"o}s henkil{\"o}st{\"o}n osaamisen jatkuva kehitt{\"a}minen. Sen sijaan resurssien v{\"a}hent{\"a}misen asiantuntijateht{\"a}vist{\"a} n{\"a}htiin heikent{\"a}v{\"a}n VTT:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta puolueettomana ja riippumattomana asiantuntijaorganisaationa. Keskeisimpi{\"a} haasteita VTT:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lis{\"a}{\"a}miseksi ovat pk-yritysten innovaatiotoiminnan tukeminen, osallistuminen alueiden innovaatiotoiminnan kehitt{\"a}miseen ja teknologisten innovaatioiden kehitt{\"a}minen tulevaisuuden yhteiskunnallisiin tarpeisiin. VTT:lt{\"a} toivotaan my{\"o}s aktiivista osallistumista kansalaiskeskusteluun ja tutkimustiedon tehokkaampaa levitt{\"a}mist{\"a}.",
keywords = "Innovation systems, Public funding, R and D impacts, Research and development, Social benefits, Social impacts, Technology, Technology policy, Welfare",
author = "Pirjo Kutinlahti and Kirsi Hyytinen",
year = "2002",
month = "12",
day = "1",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-6103-1",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "2176",
address = "Finland",

}

Kutinlahti, P & Hyytinen, K 2002, VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2176, VTT Technical Research Centre of Finland.

VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset. / Kutinlahti, Pirjo; Hyytinen, Kirsi.

VTT Technical Research Centre of Finland, 2002. 50 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2176).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset

AU - Kutinlahti, Pirjo

AU - Hyytinen, Kirsi

PY - 2002/12/1

Y1 - 2002/12/1

N2 - Tässä julkaisussa analysoidaan VTT:n yhteiskunnallisia vaikutuksia ja valtion budjettirahoituksen merkitystä VTT:n toiminnalle. Yhteiskunnallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, hyvinvointiin, elämänlaatuun, päätöksentekoon ja julkisiin palveluihin. Selvitys perustuu keväällä 2002 tehtyihin ministeriöiden, VTT:n julkisten asiakkaiden, elinkeinoelämän edustajien ja VTT:n henkilökunnan haastatteluihin sekä VTT:n Teknologian tutkimuksen aikaisempiin tutkimuksiin. VTT tukee ja edistää yhteiskunnallisia tavoitteita ja päämääriä usealla tavalla. Näistä yleisimpiä vaikuttamiskeinoja ovat tutkimus- ja kehittämistyö sekä asiantuntijatehtävät. VTT:n asiantuntijatehtäviä ovat esimerkiksi testaus- ja analyysipalvelut, sertifiointipalvelut, valvontatehtävät, osallistuminen kotimaiseen ja kansainväliseen strategiatyöhön, päätöksentekoon ja lainvalmisteluun, kouluttaminen ja tiedon siirto sekä osallistuminen normi- ja standardointityöhön ja lausuntojen antaminen. Tutkimus- ja kehittämistyön kautta VTT on tukenut elinkeinoelämän ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä sekä julkisen sektorin kehitystä ja sitä kautta edistänyt talouden kasvua ja yhteiskunnan hyvinvointia. Teknologian edelläkävijänä VTT on ennen kaikkea nopeuttanut teknologian kehittymistä Suomessa, auttanut yrityksiä pääsemään teknologisen kehityksen kärkeen ja tukenut kansainvälistä verkottumista. Myös uusien tutkimusavausten tekemisessä ja teknologian siirrossa VTT:n rooli on ollut merkittävä. Välitöntä yhteiskunnallista hyötyä VTT on tuottanut kohdentamalla tutkimushankkeita yhteiskunnallisesti tärkeisiin kohteisiin. Merkittäviä tuloksia se on saanut aikaan muun muassa yhdyskuntatekniikassa, liikenteen ja teollisen toiminnan turvallisuuden parantamisessa, energiataloudessa ja ympäristöä säästävien materiaalien ja prosessien kehittämisessä. VTT:n vahvuus teknologian kehittämisessä perustuu laaja-alaiseen, monipuoliseen, ammattimaiseen ja käytännönläheiseen osaamiseen. Yritysten yhteistyökumppanina VTT:n heikkoudeksi nähdään se, että siltä puuttuu liike-elämän ja markkinoiden tuntemusta ja kykyä paneutua liike-elämän tarpeisiin. Asiantuntijatehtävien kautta VTT on tukenut esimerkiksi ilmasto-, energia- ja merenkulun sekä geenitekniikkaan liittyvää päätöksentekoa ja lainvalmistelua. VTT:n panos uusien energiavaihtoehtoihin liittyvien hyötyjen, riskien ja mahdollisuuksien esiintuomisessa tunnustetaan yleisesti. Asiantuntijaorganisaationa VTT:tä arvostetaan erityisesti puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. Monilla aloilla VTT:llä ei ole tosiasiallista kilpailijaa eikä niillä ole korvaavaa osaamista. VTT:n yhteiskunnallista vaikuttamista on uuden liiketoiminnan kehittäminen olemassa olevissa yrityksissä. VTT tukee myös uusien tutkimuslähtöisten yritysten perustamista ja alueiden kehitystä. VTT:n oma aloitteellisuus näiden asioiden edistämisessä on sidosryhmähaastateltavien mukaan ollut vähäinen. Sidosryhmät näkevät kuitenkin näiden asioiden edistämisen tarpeellisena yhteiskunnallisen hyödyn kannalta. Budjettirahoituksen kohdentaminen pitkäjänteiseen, strategiseen tutkimukseen nähdään pääasiallisesti myönteisenä linjauksena. Sillä varmistetaan myös henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen. Sen sijaan resurssien vähentämisen asiantuntijatehtävistä nähtiin heikentävän VTT:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta puolueettomana ja riippumattomana asiantuntijaorganisaationa. Keskeisimpiä haasteita VTT:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi ovat pk-yritysten innovaatiotoiminnan tukeminen, osallistuminen alueiden innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja teknologisten innovaatioiden kehittäminen tulevaisuuden yhteiskunnallisiin tarpeisiin. VTT:ltä toivotaan myös aktiivista osallistumista kansalaiskeskusteluun ja tutkimustiedon tehokkaampaa levittämistä.

AB - Tässä julkaisussa analysoidaan VTT:n yhteiskunnallisia vaikutuksia ja valtion budjettirahoituksen merkitystä VTT:n toiminnalle. Yhteiskunnallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, hyvinvointiin, elämänlaatuun, päätöksentekoon ja julkisiin palveluihin. Selvitys perustuu keväällä 2002 tehtyihin ministeriöiden, VTT:n julkisten asiakkaiden, elinkeinoelämän edustajien ja VTT:n henkilökunnan haastatteluihin sekä VTT:n Teknologian tutkimuksen aikaisempiin tutkimuksiin. VTT tukee ja edistää yhteiskunnallisia tavoitteita ja päämääriä usealla tavalla. Näistä yleisimpiä vaikuttamiskeinoja ovat tutkimus- ja kehittämistyö sekä asiantuntijatehtävät. VTT:n asiantuntijatehtäviä ovat esimerkiksi testaus- ja analyysipalvelut, sertifiointipalvelut, valvontatehtävät, osallistuminen kotimaiseen ja kansainväliseen strategiatyöhön, päätöksentekoon ja lainvalmisteluun, kouluttaminen ja tiedon siirto sekä osallistuminen normi- ja standardointityöhön ja lausuntojen antaminen. Tutkimus- ja kehittämistyön kautta VTT on tukenut elinkeinoelämän ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä sekä julkisen sektorin kehitystä ja sitä kautta edistänyt talouden kasvua ja yhteiskunnan hyvinvointia. Teknologian edelläkävijänä VTT on ennen kaikkea nopeuttanut teknologian kehittymistä Suomessa, auttanut yrityksiä pääsemään teknologisen kehityksen kärkeen ja tukenut kansainvälistä verkottumista. Myös uusien tutkimusavausten tekemisessä ja teknologian siirrossa VTT:n rooli on ollut merkittävä. Välitöntä yhteiskunnallista hyötyä VTT on tuottanut kohdentamalla tutkimushankkeita yhteiskunnallisesti tärkeisiin kohteisiin. Merkittäviä tuloksia se on saanut aikaan muun muassa yhdyskuntatekniikassa, liikenteen ja teollisen toiminnan turvallisuuden parantamisessa, energiataloudessa ja ympäristöä säästävien materiaalien ja prosessien kehittämisessä. VTT:n vahvuus teknologian kehittämisessä perustuu laaja-alaiseen, monipuoliseen, ammattimaiseen ja käytännönläheiseen osaamiseen. Yritysten yhteistyökumppanina VTT:n heikkoudeksi nähdään se, että siltä puuttuu liike-elämän ja markkinoiden tuntemusta ja kykyä paneutua liike-elämän tarpeisiin. Asiantuntijatehtävien kautta VTT on tukenut esimerkiksi ilmasto-, energia- ja merenkulun sekä geenitekniikkaan liittyvää päätöksentekoa ja lainvalmistelua. VTT:n panos uusien energiavaihtoehtoihin liittyvien hyötyjen, riskien ja mahdollisuuksien esiintuomisessa tunnustetaan yleisesti. Asiantuntijaorganisaationa VTT:tä arvostetaan erityisesti puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. Monilla aloilla VTT:llä ei ole tosiasiallista kilpailijaa eikä niillä ole korvaavaa osaamista. VTT:n yhteiskunnallista vaikuttamista on uuden liiketoiminnan kehittäminen olemassa olevissa yrityksissä. VTT tukee myös uusien tutkimuslähtöisten yritysten perustamista ja alueiden kehitystä. VTT:n oma aloitteellisuus näiden asioiden edistämisessä on sidosryhmähaastateltavien mukaan ollut vähäinen. Sidosryhmät näkevät kuitenkin näiden asioiden edistämisen tarpeellisena yhteiskunnallisen hyödyn kannalta. Budjettirahoituksen kohdentaminen pitkäjänteiseen, strategiseen tutkimukseen nähdään pääasiallisesti myönteisenä linjauksena. Sillä varmistetaan myös henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen. Sen sijaan resurssien vähentämisen asiantuntijatehtävistä nähtiin heikentävän VTT:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta puolueettomana ja riippumattomana asiantuntijaorganisaationa. Keskeisimpiä haasteita VTT:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi ovat pk-yritysten innovaatiotoiminnan tukeminen, osallistuminen alueiden innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja teknologisten innovaatioiden kehittäminen tulevaisuuden yhteiskunnallisiin tarpeisiin. VTT:ltä toivotaan myös aktiivista osallistumista kansalaiskeskusteluun ja tutkimustiedon tehokkaampaa levittämistä.

KW - Innovation systems

KW - Public funding

KW - R and D impacts

KW - Research and development

KW - Social benefits

KW - Social impacts

KW - Technology

KW - Technology policy

KW - Welfare

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=0036966528&partnerID=8YFLogxK

M3 - Report

AN - SCOPUS:0036966528

SN - 951-38-6103-1

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

ER -

Kutinlahti P, Hyytinen K. VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset. VTT Technical Research Centre of Finland, 2002. 50 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2176).