Vuokrataloyrityksen strateginen yritysanalyysi

Translated title of the contribution: The housing management strategy of a social rental housing company

Anu Lajunen, Timo Lounela

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen aiheena on suurehkon suomalaisen kaupungin kunnallisia vuokrataloja rakennuttavan ja ylläpitävän yhtiön strateginen yritysanalyysi. Tavoitteena on ollut laatia yritysanalyysistä esimerkki muille vuokrataloyhtiöille, jotta niissä voitaisiin virittää tietoista strategista ajattelua ja parantaa yritysanalyysien laadinnan ja hyväksikäytön valmiutta. Tutkimuksessa kuvataan kohdeyrityksen toimintaa strategisen yritysanalyysin yleisillä menetelmillä. Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista tutkimusotetta sekä tutkimusmenetelminä teemahaastattelua ja aivoriihtä. Haastateltavina ovat olleet yhtiön johtoryhmä, neljä työntekijää sekä neljä asukasta. Lisäksi on yrityksen toiminnan selittämiseksi tehty kirjallisuuden avulla markkina- ja toimiala-analyysi. Yrityksen perusstrategiat hahmotellaan strategista suunnittelua varten käyttäen hyväksi Rauno Tammisen esittämää strategia-avaruutta, jonka avulla voidaan lisätä suunnittelun luovuutta. Vuok rataloyritykselle esitetään strategia-avaruus, jonka ulottuvuudet ovat asukkaiden palvelu, asukkaiden omatoimisuus ja huomaavainen järjestys. Vuokrataloyrityksen perusstrategiaan kuuluu lisäksi suojautuminen vuokralla asumista leimaavilta ulkopuolisilta. Yritykselle esitetään analyysin pohjalta toimenpidesuosituksia. Tutkimuksen esimerkkikohde on Kuopion kaupungin omistama osakeyhtiö Niiralan Kulma Oy. Tutkimusjulkaisu on laadittu muokkaamalla ja lyhentämällä Jyväskylän Yliopiston yrityksen taloustieteen laitokselle tehtyä pro gradu- työtä.
Translated title of the contributionThe housing management strategy of a social rental housing company
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages86
ISBN (Print)951-38-4162-6
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1349
ISSN1235-0605

Keywords

 • rents
 • residential buildings
 • residential areas
 • housing
 • housing corporations
 • public housing
 • buildings
 • recommendations
 • services
 • apartment buildings
 • strategy
 • planning
 • project planning
 • companies
 • urban areas
 • management engineering
 • interviews
 • marketing
 • market research
 • analyzing

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The housing management strategy of a social rental housing company'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this