Ydinenergia-alan osaamisselvitys 2017-2018

Jari Hämäläinen, Vesa Suolanen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vuonna 2010 asettama kansallisen ydinenergia-alan pitkän aikavälin osaamista selvittävä työryhmä (osaamistyöryhmä, OTR2010) julkaisi vuonna 2012 raportin, jossa on tarkasteltu laajasti ydinenergiaalan henkilöstöresursseja, tutkimusinfrastruktuuria, rahoitusta, kansainvälistätutkimusta ja koulutustarjontaa. Tämän selvitykseen tavoitteena oli päivittää OTR2010-selvitys ydinenergia-alan henkilöstöresurssien osalta.
  Tulokset perustuvat ydinenergia-alan organisaatioiden antamiin tietoihin, joita kysyttiin valituilta organisaatioilta verkkokyselynä. Saadut tulokset ovat kyselyn toteutustavan perusteella arvioiden vertailukelpoisia OTR2010-selvityksen tulosten kanssa. Vastaukset saatiin kaikilta merkittäviltä alan toimijoilta. Teollisuusyrityksiltä vastauksia saatiin odotettua vähemmän, joten teollisuusyritysten osalta kysely ei ollut täysin kattava. Myöskään OTR2010-kysely ei ollut kattava yritysten osalta. Kaikkiaan raportoitiin yhteensä 3807 asiantuntijaa, mikä on 16% enemmän kuin vuonna 2010 (3285). Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita raportoitiin yhteensä 1895 (50%), alemman 1232 (32%) ja toisen asteen tutkinnon suorittaneita 680 (18%) henkeä. Alan työkokemusta kerryttäneiden työntekijöiden kokemusvuosien jakautuma on muuttunut kaksihuippuisesta (OTR2010) ja painottuu nyt nuorempiin asiantuntijoihin.
  Asiantuntijoita raportoitiin kaikkiaan hieman enemmän (+2%) kuin vuonna 2010 arvioitiin vuodelle 2015. Lähitulevaisuuden tarve on kuitenkin nyt arvioitu selvästi aiempaa arviota pienemmäksi vuosille 2020 (-16%) ja 2025 (-14%). Tulosten kannalta merkittävin muutos toimintaympäristössä vuonna 2010 ennakoituun tilanteeseen verrattuna on Olkiluoto 4-projektin keskeytyminen. Henkilöstötarpeen arvioidaan vuonna 2030 olevan 5% suurempi kuin henkilöstö vuonna 2017.
  Henkilöstötarpeen arvioidaan lähitulevaisuudessa vähenevän (3672 vuonna 2020) ja sen jälkeen kasvavan (3981 vuonna 2030). Alemman korkeakoulututkinnon ja toisen asteen tutkinnon suorittaneiden nykyisten henkilömäärien arvioidaan riittävän, mutta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrän tulisi lisääntyä nykyisestä 10% vuoteen 2030 mennessä. Selvityksen tulosten ja aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan, että Suomessa tarvittavat henkilöstöresurssit saavutetaan myös tulevaisuudessa. Tietyillä osaamisalueilla nuorempien asiantuntijoiden kouluttamiseen ja perehdyttämiseen tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomioita.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages66
  ISBN (Electronic)978-951-38-8676-9
  Publication statusPublished - 15 Nov 2018
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number344
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • ydinenergia
  • osaaminen
  • henkilöstö
  • koulutus
  • työkokemus

  Cite this