Ydinjätehuollon ympäristövaikutusten arviointi ja sosiopoliittiset kysymykset

Irmeli Harmaajärvi, Heimo Tolsa, Seppo Vuori, Tapio Litmanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimus on osa Julkishallinnoidun ydinjätetutkimuksen ohjelmaa (JYT2), joka toteutettiin vuosina 1994 - 1996. Tutkimusohjelman perustavoitteena on ollut tuottaa ydinjätehuollon turvallisuuteen liittyvää tietoa ja tuloksia, joita viranomaiset tarvitsevat ja käyttävät omassa toiminnassaan. JYT-ohjelmassa pääpaino on käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Luonnontieteellis-teknisen ydinjätetutkimuksen rinnalla on selvitetty lähinnä ydinjätteiden loppusijoituslaitokseen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä ei-radiologisia ympäristövaikutuksia loppusijoitusseudulla. Osa vaikutuksista paikkakunnilla ilmenee jo tutkimusvaiheessa ennen varsinaisia loppusijoituspaikan valintapäätöksiä. Tutkimukset on kohdistettu ensisijaisesti paikallis- ja aluetason kysymyksiin. Lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -velvoite kohdistuu ensisijaisesti jätehuoltovelvollisille, mutta myös viranomaisilla on tarvetta hankkia alalta järjestelmällistä tietoa vastaavien viranomaisvaatimusten ja ohjeistuksen sekä prosessin valvonnan tueksi. Tämä on raportti tutkimuksen ensimmäisistä osista vuosina 1994 - 1995. Raportissa käsitellään aihepiiriä yleisesti Suomessa tehtyjen selvitysten ja kansainvälisten kokemusten pohjalta. Raportti on tarkoitettu keskustelun pohjaksi. Tulokset aiheeseen liittyvistä tutkimuksista esitetään seuraavassa raportissa. Tutkimushankkeessa laadittiin vuonna 1994 esiselvitys ydinjätehuollon yhteiskunnallisista ja sosiopoliittisista kysymyksistä loppusijoituspaikkakunnilla ja järjestettiin seminaari, johon osallistui JYT-ohjelman, viranomaisten, mahdollisten sijoituspaikkakuntien ja voimayhtiöiden edustajia sekä kansalaisten näkemyksiä selvittäneitä tutkijoita. Vuonna 1995 laadittiin ydinjätehuollon ympäristövaikutusten arviointikehikon luonnos, jota kehitetään paikallisten näkemysten pohjalta. Luonnosta ja paikallistason ongelmia sekä tiedonvälityksen kehittämistä on käsitelty mm. kunnissa järjestettyjen keskustelujen yhteydessä. Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiologian yksikön kanssa on analysoitu ympäristöristiriitoja mahdollisilla loppusijoituspaikkakunnilla. Lisäksi on selvitetty turvallisuus- ym. selvitysten yhdistämistä yhteiskunnallisiin ja sosiopoliittisiin kysymyksiin ja ympäristövaikutusten arviointiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages153
ISBN (Print)951-38-5147-8
Publication statusPublished - 1997
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1855
ISSN1235-0605

Keywords

  • radioactive wastes
  • environmental impacts
  • environmental effects
  • nuclear power plants
  • plant location
  • social sciences

Cite this