Ydinvoimaloiden polttoainehuollon tulevaisuudennäkymät

Juhani Vira

Research output: Book/ReportReport

Abstract

1970-luvun lopulla alkanut raakauraanin hintojen aleneminen on jatkunut koko 1980-luvun ja reaalisesti päivänmarkkinoilla maksettavat hinnat ovat pudonneet alle kuudesosaan 1970-luvun puolivälissä vallinneesta tasosta. Selityksenä on ylitarjonta, joka aiheutui 1970-luvun kysyntäodotusten romahtamisesta ydinvoimaohjelmien supistusten ja laitostilausten peruutusten myötä. Myös väkevöintipalveluiden hinnat ovat laskeneet. Jyrkkiä muutoksia hintoihin tai kysynnän ja tarjonnan suhteisiin ei lähitulevaisuudessakaan odoteta. Ydinvoimaloiden suunnittelu- ja rakennusaikojen pituuden takia kysyntä tunnetaan varsin tarkkaan ainakin vuosisadan lopulle saakka. Ainakin tällä aikavälillä tarjonnan arvioidaan kykenevän seuraamaan kysyntää. Ylimääräisten varastojen olemassaolo puolestaan heikentää uraaniteollisuuden ponnistuksia hintatason kohottamiseksi ja samalla tarjoaa kuluttajille suojaa mahdollisilta markkinahäiriöiltä. Hintojen pysyminen kauan alhaisina vähentää toisaalta investointeja uuteen tuotantoon ja uraanietsintöihin ja saattaa siten myöhemmin johtaa tarjonnan riittämättömyyteen. Jo tunnetut ja luotettavasti arvioidut halvat uraanivarat riittänevät kuitenkin nykyisellä kulutustasolla 40 vuodeksi ja todennäköisen kysynnän kasvun huomioon ottaenkin yli 30 vuodeksi. Nykyisin tunnetut ja arvioidut halvat uraanivarat ovat vain osa maapallon todellisista uraanivaroista. Niiden määrä kasvaa nopeasti, mikäli huomioon otetaan myös sellaiset varat, joiden louhinta ei kannata nykyisellä tekniikalla ja markkinahinnoilla. Maapallon potentiaaliset uraanivarat ovat varmasti nykyisin tunnettuja varoja suuremmat. Lisäksi uraanivarojen riittävyys riippuu käytetystä tekniikasta. Nykyisten reaktoreiden uraanin ominaiskulutusta voidaan vähentää 10 - 30 % vuosisadan vaihteeseen mennessä. Hyötöreaktoreita käyttämällä yhdellä uraanitonnilla voitaisiin tuottaa monikymmenkertainen määrä sähköä nykyisten ydinvoimaloiden tuotantoon verrattuna. Hyötöreaktorien mukaan arvioituna maapallon uraanivarojen energiapotentiaali on vähintään samaa luokkaa kuin maapallon hiilivarojen. Suomen ydinvoimaloiden polttoainehuolto on turvattu varmuusvarastojen, pitkäaikaisten sopimusten ja hankintojen hajauttamisen avulla. Suomen omat, kohtuullisin kustannuksin tuotettavat uraanivarat riittäisivät haluttaessa nykyisten voimaloiden tarpeisiin noin kymmeneksi vuodeksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages90
ISBN (Print)951-38-3580-4
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1049
ISSN0358-5085

Keywords

  • nuclear power plants
  • nuclear fuels
  • fuel cycle
  • fuel supplies
  • economics

Cite this