Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon hiilidioksidiveron puolituksen poiston vaikutukset

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto eli CHP on keskeisessä asemassa Suomen energiahuollossa. Fossiilisista lämmityspolttoaineista, eli kevyestä ja raskaasta polttoöljystä, maakaasusta ja kivihiilestä kannetaan energiasisältöön (eli lämpöarvoon) perustuvaa energiasisältöveroa ja syntyvään hiilidioksidipäästöön perustuvaa hiilidioksidiveroa. Nykyisessä verojärjestelmässä CHP-tuotannon lämmityspolttoaineiden hiilidioksidivero on puolitettu päällekkäisen ohjauksen pienentämiseksi päästökauppasektorilla ja toisaalta CHP:n kilpailukyvyn parantamiseksi. Tätä on kutsuttu ns. CHP-veroleikkuriksi. Hallitusohjelman veropoliittisessa liitteessä on esitetty, että sähkön ja lämmön yhteistuotantoa halutaan ohjata vähäpäästöisemmäksi poistamalla portaittain hiilidioksidiveron alennus. Tässä selvityksessä on arvioitu CHP-veroleikkurin poiston vaikutuksia Suomen energiatalouteen ja valtiontalouteen sekä kasvihuonekaasupäästöihin ja energiaomavaraisuuteen. Yleisesti ottaen suunnitellun verotusmuutoksen vaikutukset sähkön ja lämmön hankintarakenteeseen ovat energiajärjestelmämallin tulosten mukaan suhteellisen pieniä verrattuna jo nykyverotuksella tapahtuviin merkittäviin muutoksiin. Verotuksen lisäksi hankintarakenteeseen vaikuttavat päästöoikeuden hinta sekä erityisesti käytetyn polttoaineen veroton hinta ja sähkön hinta.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages64
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberVTT-R-01173-16

Cite this