Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon hiilidioksidiveron puolituksen poiston vaikutukset

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Sähkön ja lämmön yhteistuotanto eli CHP on keskeisessä asemassa Suomen energiahuollossa. Fossiilisista lämmityspolttoaineista, eli kevyestä ja raskaasta polttoöljystä, maakaasusta ja kivihiilestä kannetaan energiasisältöön (eli lämpöarvoon) perustuvaa energiasisältöveroa ja syntyvään hiilidioksidipäästöön perustuvaa hiilidioksidiveroa. Nykyisessä verojärjestelmässä CHP-tuotannon lämmityspolttoaineiden hiilidioksidivero on puolitettu päällekkäisen ohjauksen pienentämiseksi päästökauppasektorilla ja toisaalta CHP:n kilpailukyvyn parantamiseksi. Tätä on kutsuttu ns. CHP-veroleikkuriksi. Hallitusohjelman veropoliittisessa liitteessä on esitetty, että sähkön ja lämmön yhteistuotantoa halutaan ohjata vähäpäästöisemmäksi poistamalla portaittain hiilidioksidiveron alennus. Tässä selvityksessä on arvioitu CHP-veroleikkurin poiston vaikutuksia Suomen energiatalouteen ja valtiontalouteen sekä kasvihuonekaasupäästöihin ja energiaomavaraisuuteen. Yleisesti ottaen suunnitellun verotusmuutoksen vaikutukset sähkön ja lämmön hankintarakenteeseen ovat energiajärjestelmämallin tulosten mukaan suhteellisen pieniä verrattuna jo nykyverotuksella tapahtuviin merkittäviin muutoksiin. Verotuksen lisäksi hankintarakenteeseen vaikuttavat päästöoikeuden hinta sekä erityisesti käytetyn polttoaineen veroton hinta ja sähkön hinta.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages64
  Publication statusPublished - 2016
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  NumberVTT-R-01173-16

  Cite this