Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutus vastaanottavissa vesistöissä

Jyrki Laitinen, Janne Juntunen, Niina Kotamäki, Vuokko Laukka, Katri Siimes, Arto Laikari, Maria Dubovik, Ville Rinta-Hiiro, Laura Wendling, Miettinen Ilkka, Päivi Meriläinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Yhdyskuntien jätevesien satunnaispäästöt ovat viemäriverkostojen ylivuotoja tai jätevedenpuhdistamoilla tapahtuvia puhdistusprosessien ohituksia. Päästöjen suhteellinen määrä yhdyskuntien jäteveden kokonaismäärään verrattuna on pieni. Satunnaispäästö voi kuitenkin olla merkittävä paikallinen ympäristö- tai terveysriski esimerkiksi, jos päästökohdan vesistö on herkkä pilaantumiselle, tai siinä on jokin terveyden kannalta olennainen riskipaikka, kuten vedenottamo tai uimaranta. Yhteissatu hankkeessa Suomen ympäristökeskus (SYKE), Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkivat satunnaispäästöjen määrää, syitä, niiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä valvonnan, lainsäädännön ja tiedonhallinnan mahdollisuuksia päästöjen hallinnassa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja toteutetaan satunnaispäästöjen seurantaa, ennaltaehkäisyä ja vaikutusten minimointia niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Hankkeessa on käyty läpi valtakunnallisissa tietokannoissa (YLVA ja VEETI) olevia tietoja ja kerätty materiaalia raporteista ja haastatteluin. Satunnaispäästöjen leviämistä ympäristöön tutkittiin mallintamalla joitakin esimerkkikohteita, mm. Pohjois-Päijännettä (Jyväskylän alue) ja Pyhäjärveä (Tampereen alue). Valvontaa, lainsäädäntöä ja tiedonhallintaa on kartoitettu asiantuntijahaastatteluiden avulla.
Raportin eri luvuissa on itsenäisiin osioihin kirjattu suosituksia. Lopuksi suositukset on koottu yhteen viimeisessä luvussa, jolloin niistä saa hyvän kokonaiskäsityksen.
Original languageFinnish
Number of pages101
ISBN (Electronic)978-952-383-464-4
Publication statusPublished - 14 Mar 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Number2022:22
ISSN2342-6799

Keywords

  • combined sewer overflows
  • stormwater overflows
  • urban water management

Cite this