Yhdyskuntajätteen määrä- ja laatututkimukset: Kirjallisuusselvitykset

Ari Hoikkala, Juha Kaila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Suomessa ja ulkomailla tehtyjä yhdyskuntajätteen määrää ja laatua koskevia tutkimuksia ja niissä käytettyjä menetelmiä selvitetään kirjallisuuteen perustuen. Käsitteen yhdyskuntajäte sisältö samoin kuin jätteen koostumuksen määrittely vaihtelevat tapauksittain. Tämä vaikeuttaa eri tutkimusten tulosten keskinäistä vertailua ja tulkintaa sekä tulosten soveltamista käytäntöön. Yhdyskuntajätteen tutkimuksessa tarvittavien jätenäytteiden oton osat ovat ensimmäisen vaiheen näytteenotto (esim. lajittelututkimukset) ja toisen vaiheen näytteenotto (esim. laboratoriotutkimukset). Molempia vaiheita käsitellään, mutta pääpaino on ensimmäisen vaiheen näytteenotossa. Yhdyskuntajäte sisältää monia erilaisia aineita ja esineitä, joita voidaan jaotella eri tavoin. Aikaisempien tutkimusten jaotteluja noudattaen esitetään malli asteittain tarkentuvaksi jätejaotteluksi. Yhdyskuntajätteen ominaisuuksien tutkimusmenetelmät voidaan jaotella ensimmäisen vaiheen ja toisen vaiheen menetelmiin. Ensimmäisen vaiheen menetelmistä esitetään jätteen painon, tilavuuden, tilavuuspainon, raekokojakautuman ja kokoonpuristuvuuden tutkimusmenetelmiä sekä ns. lajittelututkimuksissa käytettäviä menetelmiä. Toisen vaiheen menetelmistä selostetaan tutkimusmenetelmiä, joilla voidaan tutkia eri ominaisuuksia, esim. ominaislämpö, lämmönjohtokyky, vedenimukyky ja -nopeus, tuhkapitoisuus, polttoarvo, vesipitoisuus ja kuiva-ainepitoisuus, ympäristölle vaaralliset aineet ja pH.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages84
ISBN (Print)951-38-1741-5
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number238
ISSN0358-5085

Cite this