Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä: Nykytila ja kehitysnäkymät

Torsti Loikkanen, Kirsi-Maria Hyytinen, Salla Koivusalo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Yhteiskuntavastuun merkitys yrityksissä kasvaa. Yritysten omistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien kiinnostus on laajentunut liiketaloudellisen kannattavuuden ohella ympäristöhallintaa ja yhteiskunnallista toimintaa koskeviin periaatteisiin ja menettelytapoihin. Tähän muutokseen ovat osaltaan vaikuttaneet kestävän kehityksen vaatimukset, jotka kattavat kestävyyden taloudellisen, ekologisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Osaltaan muutokseen on vaikuttanut omistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien kasvava kiinnostus yritysten rooliin ja toimintaan taloudessa ja yhteiskunnassa. Samoin julkisen ja yksityisen sektorin rajapintojen muutokset, esimerkiksi aiemmin valtion vastuulla olleiden toimintojen yksityistäminen (esimerkiksi energia- ja telekommunikaatioala), ovat osaltaan kasvattaneet yhteiskuntavastuun merkitystä. Tämä tutkimus tuottaa taustatietoa Johtamistaidon Opiston (JTO) kehittämishankkeelle "Yhteiskuntavastuu kilpailukyvyn edistämiseksi - sisäisen kehittämisprosessin mallintaminen". JTO:n hankkeen tarkoituksena on luoda systemaattinen malli yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi organisaatiossa. Tämä taustatutkimus pyrkii sekä syventämään käsityksiämme yhteiskuntavastuun merkityksestä ja kehityksestä että problematisoimaan yhteiskuntavastuun merkitystä. Samoin se pyrkii valottamaan erityisesti yritysten kilpailukykyyn liittyviä yhteiskuntavastuun yhteyksiä ja merkityksiä seuraavien keskeisten kysymysten pohjalta: o Miten yritykset ottavat toiminnassaan huomioon yhteiskuntavastuuta koskevat sidosryhmiensä ja yhteiskunnan muiden toimijoiden vaatimukset? o Miten yhteiskuntavastuun vaatimukset ohjaavat yritysten liiketoiminnan kehittämistä? o Parantaako yhteiskuntavastuullinen toiminta yritysten kilpailukykyä, ja miten tämä tapahtuu? Tässä tutkimuksessa näitä kysymyksiä tarkastellaan neljän tapaustutkimuksen sekä survey-tutkimuksen valossa. Case-tutkimuksessa kohteena on neljä suomalaista yhteiskuntavastuun saralla kunnostautunutta ns. edelläkävijäyritystä: Fortum, Muumimaailma, Tapiola ja Wärtsilä. Samoin vastauksia kysymyksiin haettiin laajempaa yritysjoukkoa koskevan survey-tutkimuksen perusteella (n = 142). Tutkimus tuotti seuraavia keskeisiä tuloksia: Yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa, mutta vähitellen ja epätasaisesti. Yhteiskuntavastuun merkitys vaihtelee eri toimialojen sekä erikokoisten ja muutoin erilaisten yritysten välillä olennaisesti. Yhteiskuntavastuu on kehittynyt yrityksissä ympäristövastuun ja kestävän kehityksen käsitteen käyttöönoton sekä laadunhallinnan kehittämisen myötä. Ympäristöhallinnassa kehittyneet suuret kansainväliset yritykset näyttävät olevan aktiivisia myös yhteiskuntavastuukysymyksissä. Yritykset arvioivat kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet tärkeiksi, mutta järjestyksessä sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat. Yhteiskuntavastuulla ei ole vielä vakiintuneita käsitteistöä ja ohjeistoja. Yhteisiä käsitteitä ja standardeja kehitetään työmarkkinajärjestöjen ja viranomaisten yhteistyönä kansainvälisesti. Edelläkävijäyrityksiä lukuun ottamatta aitoa, erityistä ja erillistä sidosryhmä- ja toimintaympäristöanalyysia ei yrityksissä vielä juurikaan tehdä. Yritykset kuitenkin toteuttavat asiakastyytyväisyyskyselyjä ja järjestävät asiakastilaisuuksia, joissa tuotetaan oletettavasti toimintaympäristöäkin koskevaa tietoa. Yhteiskuntavastuuseen liittyvät ulkoiset tekijät, kuten lainsäädäntö, yleiset sidosryhmäodotukset ja yritysasiakkaiden odotukset, ovat useimmiten ohjanneet vastuullisen yritystoiminnan kehittämistä, ja niiden odotetaan tekevän näin jatkossakin. Sisäisistä tekijöistä keskeisimpiä ovat yrityksen arvot, yrityskuvan kehittäminen ja muuttuvan toimintaympäristön haasteet, joiden merkityksen jatkossa odotetaan edelleen vain korostuvan esimerkiksi globalisaation myötä. Erottautuminen kilpailijoista osoittautui tärkeäksi yhteiskuntavastuunkin kehittämistä motivoivaksi tekijäksi. Vaikka yhteiskuntavastuun ja kilpailukyvyn yhteyden osoittaminen ei ole suoraviivaista, tutkimus vahvistaa niiden välisen positiivisen yhteyden olemassaolon: kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä kaksi kolmesta mainitsee yhteiskuntavastuun parantaneen kilpailukykyä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages118
ISBN (Electronic)978-951-38-6921-2
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2386
ISSN1235-0605

Fingerprint

Valsartan
Social Responsibility
Pediculus
Ceftazidime

Keywords

 • organizations
 • companies
 • social responsibility
 • Corporate Social Responsibility
 • CSR
 • competitiveness
 • modeling
 • internal development processes
 • sustainable development
 • innovativeness
 • interest group management

Cite this

Loikkanen, T., Hyytinen, K-M., & Koivusalo, S. (2007). Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä: Nykytila ja kehitysnäkymät. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2386
Loikkanen, Torsti ; Hyytinen, Kirsi-Maria ; Koivusalo, Salla. / Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä : Nykytila ja kehitysnäkymät. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 118 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2386).
@book{d0aad14d28304f2ca849ee128f121fd5,
title = "Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksiss{\"a}: Nykytila ja kehitysn{\"a}kym{\"a}t",
abstract = "Yhteiskuntavastuun merkitys yrityksiss{\"a} kasvaa. Yritysten omistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien kiinnostus on laajentunut liiketaloudellisen kannattavuuden ohella ymp{\"a}rist{\"o}hallintaa ja yhteiskunnallista toimintaa koskeviin periaatteisiin ja menettelytapoihin. T{\"a}h{\"a}n muutokseen ovat osaltaan vaikuttaneet kest{\"a}v{\"a}n kehityksen vaatimukset, jotka kattavat kest{\"a}vyyden taloudellisen, ekologisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Osaltaan muutokseen on vaikuttanut omistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien kasvava kiinnostus yritysten rooliin ja toimintaan taloudessa ja yhteiskunnassa. Samoin julkisen ja yksityisen sektorin rajapintojen muutokset, esimerkiksi aiemmin valtion vastuulla olleiden toimintojen yksityist{\"a}minen (esimerkiksi energia- ja telekommunikaatioala), ovat osaltaan kasvattaneet yhteiskuntavastuun merkityst{\"a}. T{\"a}m{\"a} tutkimus tuottaa taustatietoa Johtamistaidon Opiston (JTO) kehitt{\"a}mishankkeelle {"}Yhteiskuntavastuu kilpailukyvyn edist{\"a}miseksi - sis{\"a}isen kehitt{\"a}misprosessin mallintaminen{"}. JTO:n hankkeen tarkoituksena on luoda systemaattinen malli yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi organisaatiossa. T{\"a}m{\"a} taustatutkimus pyrkii sek{\"a} syvent{\"a}m{\"a}{\"a}n k{\"a}sityksi{\"a}mme yhteiskuntavastuun merkityksest{\"a} ja kehityksest{\"a} ett{\"a} problematisoimaan yhteiskuntavastuun merkityst{\"a}. Samoin se pyrkii valottamaan erityisesti yritysten kilpailukykyyn liittyvi{\"a} yhteiskuntavastuun yhteyksi{\"a} ja merkityksi{\"a} seuraavien keskeisten kysymysten pohjalta: o Miten yritykset ottavat toiminnassaan huomioon yhteiskuntavastuuta koskevat sidosryhmiens{\"a} ja yhteiskunnan muiden toimijoiden vaatimukset? o Miten yhteiskuntavastuun vaatimukset ohjaavat yritysten liiketoiminnan kehitt{\"a}mist{\"a}? o Parantaako yhteiskuntavastuullinen toiminta yritysten kilpailukyky{\"a}, ja miten t{\"a}m{\"a} tapahtuu? T{\"a}ss{\"a} tutkimuksessa n{\"a}it{\"a} kysymyksi{\"a} tarkastellaan nelj{\"a}n tapaustutkimuksen sek{\"a} survey-tutkimuksen valossa. Case-tutkimuksessa kohteena on nelj{\"a} suomalaista yhteiskuntavastuun saralla kunnostautunutta ns. edell{\"a}k{\"a}vij{\"a}yrityst{\"a}: Fortum, Muumimaailma, Tapiola ja W{\"a}rtsil{\"a}. Samoin vastauksia kysymyksiin haettiin laajempaa yritysjoukkoa koskevan survey-tutkimuksen perusteella (n = 142). Tutkimus tuotti seuraavia keskeisi{\"a} tuloksia: Yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa, mutta v{\"a}hitellen ja ep{\"a}tasaisesti. Yhteiskuntavastuun merkitys vaihtelee eri toimialojen sek{\"a} erikokoisten ja muutoin erilaisten yritysten v{\"a}lill{\"a} olennaisesti. Yhteiskuntavastuu on kehittynyt yrityksiss{\"a} ymp{\"a}rist{\"o}vastuun ja kest{\"a}v{\"a}n kehityksen k{\"a}sitteen k{\"a}ytt{\"o}{\"o}noton sek{\"a} laadunhallinnan kehitt{\"a}misen my{\"o}t{\"a}. Ymp{\"a}rist{\"o}hallinnassa kehittyneet suuret kansainv{\"a}liset yritykset n{\"a}ytt{\"a}v{\"a}t olevan aktiivisia my{\"o}s yhteiskuntavastuukysymyksiss{\"a}. Yritykset arvioivat kaikki kest{\"a}v{\"a}n kehityksen ulottuvuudet t{\"a}rkeiksi, mutta j{\"a}rjestyksess{\"a} sosiaaliset, taloudelliset ja ymp{\"a}rist{\"o}n{\"a}k{\"o}kohdat. Yhteiskuntavastuulla ei ole viel{\"a} vakiintuneita k{\"a}sitteist{\"o}{\"a} ja ohjeistoja. Yhteisi{\"a} k{\"a}sitteit{\"a} ja standardeja kehitet{\"a}{\"a}n ty{\"o}markkinaj{\"a}rjest{\"o}jen ja viranomaisten yhteisty{\"o}n{\"a} kansainv{\"a}lisesti. Edell{\"a}k{\"a}vij{\"a}yrityksi{\"a} lukuun ottamatta aitoa, erityist{\"a} ja erillist{\"a} sidosryhm{\"a}- ja toimintaymp{\"a}rist{\"o}analyysia ei yrityksiss{\"a} viel{\"a} juurikaan tehd{\"a}. Yritykset kuitenkin toteuttavat asiakastyytyv{\"a}isyyskyselyj{\"a} ja j{\"a}rjest{\"a}v{\"a}t asiakastilaisuuksia, joissa tuotetaan oletettavasti toimintaymp{\"a}rist{\"o}{\"a}kin koskevaa tietoa. Yhteiskuntavastuuseen liittyv{\"a}t ulkoiset tekij{\"a}t, kuten lains{\"a}{\"a}d{\"a}nt{\"o}, yleiset sidosryhm{\"a}odotukset ja yritysasiakkaiden odotukset, ovat useimmiten ohjanneet vastuullisen yritystoiminnan kehitt{\"a}mist{\"a}, ja niiden odotetaan tekev{\"a}n n{\"a}in jatkossakin. Sis{\"a}isist{\"a} tekij{\"o}ist{\"a} keskeisimpi{\"a} ovat yrityksen arvot, yrityskuvan kehitt{\"a}minen ja muuttuvan toimintaymp{\"a}rist{\"o}n haasteet, joiden merkityksen jatkossa odotetaan edelleen vain korostuvan esimerkiksi globalisaation my{\"o}t{\"a}. Erottautuminen kilpailijoista osoittautui t{\"a}rke{\"a}ksi yhteiskuntavastuunkin kehitt{\"a}mist{\"a} motivoivaksi tekij{\"a}ksi. Vaikka yhteiskuntavastuun ja kilpailukyvyn yhteyden osoittaminen ei ole suoraviivaista, tutkimus vahvistaa niiden v{\"a}lisen positiivisen yhteyden olemassaolon: kyselytutkimukseen vastanneista yrityksist{\"a} kaksi kolmesta mainitsee yhteiskuntavastuun parantaneen kilpailukyky{\"a}.",
keywords = "organizations, companies, social responsibility, Corporate Social Responsibility, CSR, competitiveness, modeling, internal development processes, sustainable development, innovativeness, interest group management",
author = "Torsti Loikkanen and Kirsi-Maria Hyytinen and Salla Koivusalo",
note = "Project code: 16428",
year = "2007",
language = "Finnish",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "2386",
address = "Finland",

}

Loikkanen, T, Hyytinen, K-M & Koivusalo, S 2007, Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä: Nykytila ja kehitysnäkymät. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2386, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä : Nykytila ja kehitysnäkymät. / Loikkanen, Torsti; Hyytinen, Kirsi-Maria; Koivusalo, Salla.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 118 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2386).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä

T2 - Nykytila ja kehitysnäkymät

AU - Loikkanen, Torsti

AU - Hyytinen, Kirsi-Maria

AU - Koivusalo, Salla

N1 - Project code: 16428

PY - 2007

Y1 - 2007

N2 - Yhteiskuntavastuun merkitys yrityksissä kasvaa. Yritysten omistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien kiinnostus on laajentunut liiketaloudellisen kannattavuuden ohella ympäristöhallintaa ja yhteiskunnallista toimintaa koskeviin periaatteisiin ja menettelytapoihin. Tähän muutokseen ovat osaltaan vaikuttaneet kestävän kehityksen vaatimukset, jotka kattavat kestävyyden taloudellisen, ekologisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Osaltaan muutokseen on vaikuttanut omistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien kasvava kiinnostus yritysten rooliin ja toimintaan taloudessa ja yhteiskunnassa. Samoin julkisen ja yksityisen sektorin rajapintojen muutokset, esimerkiksi aiemmin valtion vastuulla olleiden toimintojen yksityistäminen (esimerkiksi energia- ja telekommunikaatioala), ovat osaltaan kasvattaneet yhteiskuntavastuun merkitystä. Tämä tutkimus tuottaa taustatietoa Johtamistaidon Opiston (JTO) kehittämishankkeelle "Yhteiskuntavastuu kilpailukyvyn edistämiseksi - sisäisen kehittämisprosessin mallintaminen". JTO:n hankkeen tarkoituksena on luoda systemaattinen malli yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi organisaatiossa. Tämä taustatutkimus pyrkii sekä syventämään käsityksiämme yhteiskuntavastuun merkityksestä ja kehityksestä että problematisoimaan yhteiskuntavastuun merkitystä. Samoin se pyrkii valottamaan erityisesti yritysten kilpailukykyyn liittyviä yhteiskuntavastuun yhteyksiä ja merkityksiä seuraavien keskeisten kysymysten pohjalta: o Miten yritykset ottavat toiminnassaan huomioon yhteiskuntavastuuta koskevat sidosryhmiensä ja yhteiskunnan muiden toimijoiden vaatimukset? o Miten yhteiskuntavastuun vaatimukset ohjaavat yritysten liiketoiminnan kehittämistä? o Parantaako yhteiskuntavastuullinen toiminta yritysten kilpailukykyä, ja miten tämä tapahtuu? Tässä tutkimuksessa näitä kysymyksiä tarkastellaan neljän tapaustutkimuksen sekä survey-tutkimuksen valossa. Case-tutkimuksessa kohteena on neljä suomalaista yhteiskuntavastuun saralla kunnostautunutta ns. edelläkävijäyritystä: Fortum, Muumimaailma, Tapiola ja Wärtsilä. Samoin vastauksia kysymyksiin haettiin laajempaa yritysjoukkoa koskevan survey-tutkimuksen perusteella (n = 142). Tutkimus tuotti seuraavia keskeisiä tuloksia: Yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa, mutta vähitellen ja epätasaisesti. Yhteiskuntavastuun merkitys vaihtelee eri toimialojen sekä erikokoisten ja muutoin erilaisten yritysten välillä olennaisesti. Yhteiskuntavastuu on kehittynyt yrityksissä ympäristövastuun ja kestävän kehityksen käsitteen käyttöönoton sekä laadunhallinnan kehittämisen myötä. Ympäristöhallinnassa kehittyneet suuret kansainväliset yritykset näyttävät olevan aktiivisia myös yhteiskuntavastuukysymyksissä. Yritykset arvioivat kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet tärkeiksi, mutta järjestyksessä sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat. Yhteiskuntavastuulla ei ole vielä vakiintuneita käsitteistöä ja ohjeistoja. Yhteisiä käsitteitä ja standardeja kehitetään työmarkkinajärjestöjen ja viranomaisten yhteistyönä kansainvälisesti. Edelläkävijäyrityksiä lukuun ottamatta aitoa, erityistä ja erillistä sidosryhmä- ja toimintaympäristöanalyysia ei yrityksissä vielä juurikaan tehdä. Yritykset kuitenkin toteuttavat asiakastyytyväisyyskyselyjä ja järjestävät asiakastilaisuuksia, joissa tuotetaan oletettavasti toimintaympäristöäkin koskevaa tietoa. Yhteiskuntavastuuseen liittyvät ulkoiset tekijät, kuten lainsäädäntö, yleiset sidosryhmäodotukset ja yritysasiakkaiden odotukset, ovat useimmiten ohjanneet vastuullisen yritystoiminnan kehittämistä, ja niiden odotetaan tekevän näin jatkossakin. Sisäisistä tekijöistä keskeisimpiä ovat yrityksen arvot, yrityskuvan kehittäminen ja muuttuvan toimintaympäristön haasteet, joiden merkityksen jatkossa odotetaan edelleen vain korostuvan esimerkiksi globalisaation myötä. Erottautuminen kilpailijoista osoittautui tärkeäksi yhteiskuntavastuunkin kehittämistä motivoivaksi tekijäksi. Vaikka yhteiskuntavastuun ja kilpailukyvyn yhteyden osoittaminen ei ole suoraviivaista, tutkimus vahvistaa niiden välisen positiivisen yhteyden olemassaolon: kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä kaksi kolmesta mainitsee yhteiskuntavastuun parantaneen kilpailukykyä.

AB - Yhteiskuntavastuun merkitys yrityksissä kasvaa. Yritysten omistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien kiinnostus on laajentunut liiketaloudellisen kannattavuuden ohella ympäristöhallintaa ja yhteiskunnallista toimintaa koskeviin periaatteisiin ja menettelytapoihin. Tähän muutokseen ovat osaltaan vaikuttaneet kestävän kehityksen vaatimukset, jotka kattavat kestävyyden taloudellisen, ekologisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Osaltaan muutokseen on vaikuttanut omistajien, asiakkaiden ja sidosryhmien kasvava kiinnostus yritysten rooliin ja toimintaan taloudessa ja yhteiskunnassa. Samoin julkisen ja yksityisen sektorin rajapintojen muutokset, esimerkiksi aiemmin valtion vastuulla olleiden toimintojen yksityistäminen (esimerkiksi energia- ja telekommunikaatioala), ovat osaltaan kasvattaneet yhteiskuntavastuun merkitystä. Tämä tutkimus tuottaa taustatietoa Johtamistaidon Opiston (JTO) kehittämishankkeelle "Yhteiskuntavastuu kilpailukyvyn edistämiseksi - sisäisen kehittämisprosessin mallintaminen". JTO:n hankkeen tarkoituksena on luoda systemaattinen malli yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi organisaatiossa. Tämä taustatutkimus pyrkii sekä syventämään käsityksiämme yhteiskuntavastuun merkityksestä ja kehityksestä että problematisoimaan yhteiskuntavastuun merkitystä. Samoin se pyrkii valottamaan erityisesti yritysten kilpailukykyyn liittyviä yhteiskuntavastuun yhteyksiä ja merkityksiä seuraavien keskeisten kysymysten pohjalta: o Miten yritykset ottavat toiminnassaan huomioon yhteiskuntavastuuta koskevat sidosryhmiensä ja yhteiskunnan muiden toimijoiden vaatimukset? o Miten yhteiskuntavastuun vaatimukset ohjaavat yritysten liiketoiminnan kehittämistä? o Parantaako yhteiskuntavastuullinen toiminta yritysten kilpailukykyä, ja miten tämä tapahtuu? Tässä tutkimuksessa näitä kysymyksiä tarkastellaan neljän tapaustutkimuksen sekä survey-tutkimuksen valossa. Case-tutkimuksessa kohteena on neljä suomalaista yhteiskuntavastuun saralla kunnostautunutta ns. edelläkävijäyritystä: Fortum, Muumimaailma, Tapiola ja Wärtsilä. Samoin vastauksia kysymyksiin haettiin laajempaa yritysjoukkoa koskevan survey-tutkimuksen perusteella (n = 142). Tutkimus tuotti seuraavia keskeisiä tuloksia: Yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa, mutta vähitellen ja epätasaisesti. Yhteiskuntavastuun merkitys vaihtelee eri toimialojen sekä erikokoisten ja muutoin erilaisten yritysten välillä olennaisesti. Yhteiskuntavastuu on kehittynyt yrityksissä ympäristövastuun ja kestävän kehityksen käsitteen käyttöönoton sekä laadunhallinnan kehittämisen myötä. Ympäristöhallinnassa kehittyneet suuret kansainväliset yritykset näyttävät olevan aktiivisia myös yhteiskuntavastuukysymyksissä. Yritykset arvioivat kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet tärkeiksi, mutta järjestyksessä sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat. Yhteiskuntavastuulla ei ole vielä vakiintuneita käsitteistöä ja ohjeistoja. Yhteisiä käsitteitä ja standardeja kehitetään työmarkkinajärjestöjen ja viranomaisten yhteistyönä kansainvälisesti. Edelläkävijäyrityksiä lukuun ottamatta aitoa, erityistä ja erillistä sidosryhmä- ja toimintaympäristöanalyysia ei yrityksissä vielä juurikaan tehdä. Yritykset kuitenkin toteuttavat asiakastyytyväisyyskyselyjä ja järjestävät asiakastilaisuuksia, joissa tuotetaan oletettavasti toimintaympäristöäkin koskevaa tietoa. Yhteiskuntavastuuseen liittyvät ulkoiset tekijät, kuten lainsäädäntö, yleiset sidosryhmäodotukset ja yritysasiakkaiden odotukset, ovat useimmiten ohjanneet vastuullisen yritystoiminnan kehittämistä, ja niiden odotetaan tekevän näin jatkossakin. Sisäisistä tekijöistä keskeisimpiä ovat yrityksen arvot, yrityskuvan kehittäminen ja muuttuvan toimintaympäristön haasteet, joiden merkityksen jatkossa odotetaan edelleen vain korostuvan esimerkiksi globalisaation myötä. Erottautuminen kilpailijoista osoittautui tärkeäksi yhteiskuntavastuunkin kehittämistä motivoivaksi tekijäksi. Vaikka yhteiskuntavastuun ja kilpailukyvyn yhteyden osoittaminen ei ole suoraviivaista, tutkimus vahvistaa niiden välisen positiivisen yhteyden olemassaolon: kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä kaksi kolmesta mainitsee yhteiskuntavastuun parantaneen kilpailukykyä.

KW - organizations

KW - companies

KW - social responsibility

KW - Corporate Social Responsibility

KW - CSR

KW - competitiveness

KW - modeling

KW - internal development processes

KW - sustainable development

KW - innovativeness

KW - interest group management

M3 - Report

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Loikkanen T, Hyytinen K-M, Koivusalo S. Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä: Nykytila ja kehitysnäkymät. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 118 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2386).