Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä liiketoimintaverkostossa: Väitöskirja

Translated title of the contribution: Formation of strategic intent and shared identity within three different business networks: Dissertation

  Research output: ThesisDissertationCollection of Articles

  Abstract

  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on pitkittäistutkimuksen avulla lisätä ymmärrystä liiketoiminta verkostojen muodostumisprosessien etenemisestä ja toimintaedellytyksiä. Tutkimuksessa vertailtiin yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostamisen käytäntöjä kolmessa rakenteeltaan erilaisen liiketoimintaverkoston kehittämistapauksessa. Lähestymistapana verkostoihin on niiden kuvaaminen kompleksisena systeeminä. Tutkimuksen toisiinsa linkittyvän teoriataustan muodostivat liiketoimintaverkostot ja organisaatioiden muutoksen tarkastelut. Liiketoimintaverkostojen kehittymisen teoreettinen viitekehys muodostui verkostojen kehittymisprosessia kuvaavasta mallista ja niiden tietämyksen hallinnan jäsentelystä. Tarkastelukohteena empiirisessä osuudessa oli verkoston kehittymisprosessi sekä kärkiyritysvetoisissa toimittajaverkostoissa (tapaus A ja osittain B) että avoimemmissa tasavertaisten kumppaneiden muodostamassa uutta liiketoimintaa tavoittelevassa verkostossa (tapaus C). Tutkimuksen tuloksena on uudistuvan verkoston toiminta- ja systeemimallit. Mallit voi auttaa verkostojen kehittäjää ymmärtämään, miten verkoston hyötyjä ja tavoitteita on tarkasteltava kaikkien osapuolten näkökulmasta, jotta voidaan ennakoida yhteistyön kehittymispolkua. Samalla se lisää ymmärrystä verkoston kehittymiseen ja uudistumiskykyyn liittyvistä osatekijöistä.
  Translated title of the contributionFormation of strategic intent and shared identity within three different business networks: Dissertation
  Original languageFinnish
  QualificationDoctor Degree
  Awarding Institution
  • Tampere University of Technology (TUT)
  Supervisors/Advisors
  • Hannula, Mika, Supervisor, External person
  Award date13 Nov 2009
  Place of PublicationEspoo
  Publisher
  Print ISBNs978-951-38-7354-7
  Electronic ISBNs978-951-38-7355-4
  Publication statusPublished - 2009
  MoE publication typeG5 Doctoral dissertation (article)

  Keywords

  • business networks
  • organizational change
  • knowledge management

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Formation of strategic intent and shared identity within three different business networks: Dissertation'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this