Yhteistyö- ja hankintamallien kehittäminen liikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tiehallinto on tehnyt useita selvityksiä t&k-hankintojen kehittämisestä, joissa on todettu kehittämistarpeita, jotka liittyvät mm. erilaisten toimijoiden rooleihin, tiedon hyödyntämiseen, t&k-teemojen kehittämiseen, sopimusmenettelyihin, toimintaorganisaatioon ja tukipalveluihin. Tässä selvityksessä täydennetään aikaisempien selvitysten tuloksia. Hankkeessa haastateltiin liikennealan virastojen ja laitosten tutkimuskoordinaattoreita sekä käytiin läpi innovaatiotoimintaa koskevaa tutkimusta uusien ideoiden kartoittamiseksi. Selvityksen keskeinen tavoite oli koota yhteen uusimmat keskusteluissa olevat t&k-hankintojen periaatteet ja esittää alustavia vaihtoehtoisia toimintamalleja. Tehtyjen nykytilatarkastelujen ja haastattelujen perusteella todettiin yhteenvetona mm., että tutkimus- ja kehittämistoiminnan on palveltava tehokkaasti strategista johtamista, tulevaisuuden haasteita olisi systemaattisesti ennakoitava, toiminnan perinteinen teemajako johtaa helposti toiminnan siiloutumiseen, entisten virastojen välillä on huomattavia eroja toimintamalleissa ja että innovaatiotoiminnan näkökulma on nykyisin t&k-hankinnoissa vähäinen. T&k-yhteistyön ja hankintojen kehittämiseen on useita eri mahdollisuuksia. Työn tuloksena esitetään neljä vaihtoehtoa: Vaihtoehto 1. Jatketaan t&k-toimintaa muuten ennallaan, mutta lisätään puitejärjestelyjen/vuosisopimusten käyttöä erityisesti tuoteläheisillä alueilla. Vaihtoehto 2. Liitetään vaihtoehtoon 1 mukaan erillinen innovaatiotoiminnan alue, joka kattaa ennakoinnin, toimintalinjaukset ja teknologiaan perustuvien palveluiden (esim. telematiikka) kehittämisen (esikaupalliset hankinnat). Vaihtoehto 3. Painotetaan entistä enemmän innovointia ja osaamisen kehittämisen tarvetta. Toteutetaan kehittynyt kumppanuusmalli yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa ennakoinnin ja toimintalinjausten kehittämiseksi sekä kansainvälisen tutkimuksen paremmaksi hyödyntämiseksi. Vaihtoehto 4. Käynnistetään vahvaan ulkoistamiseen ja kumppanuuteen perustuvan toimintamallin kehittäminen ja kokeilu, jossa pääpaino on innovaatioiden tuottamisessa. Olennaisimmiksi kehittämistarpeiksi todettiin innovaatiotoiminnan eri elementtien (ml. ennakointi, osaamisen kehittäminen ja teknologia- ja palveluinnovaatiot) kytkeminen kiinteästi mukaan viraston t&k-toimintaan ja tähän liittyen mm. esikaupallisten hankintaprosessien kokeilu ja käyttöönotto.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages41
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  VolumeVTT-R-00678-10

  Cite this

  Roine, M., Valovirta, V., & Tuominen, A. (2010). Yhteistyö- ja hankintamallien kehittäminen liikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tutkimusraportti, Vol.. VTT-R-00678-10
  Roine, Matti ; Valovirta, Ville ; Tuominen, Anu. / Yhteistyö- ja hankintamallien kehittäminen liikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. VTT Technical Research Centre of Finland, 2010. 41 p. (VTT Tutkimusraportti, Vol. VTT-R-00678-10).
  @book{2a800aead8194865ab8c41f2402eece6,
  title = "Yhteisty{\"o}- ja hankintamallien kehitt{\"a}minen liikenteen tutkimus- ja kehitt{\"a}mistoiminnassa",
  abstract = "Tiehallinto on tehnyt useita selvityksi{\"a} t&k-hankintojen kehitt{\"a}misest{\"a}, joissa on todettu kehitt{\"a}mistarpeita, jotka liittyv{\"a}t mm. erilaisten toimijoiden rooleihin, tiedon hy{\"o}dynt{\"a}miseen, t&k-teemojen kehitt{\"a}miseen, sopimusmenettelyihin, toimintaorganisaatioon ja tukipalveluihin. T{\"a}ss{\"a} selvityksess{\"a} t{\"a}ydennet{\"a}{\"a}n aikaisempien selvitysten tuloksia. Hankkeessa haastateltiin liikennealan virastojen ja laitosten tutkimuskoordinaattoreita sek{\"a} k{\"a}ytiin l{\"a}pi innovaatiotoimintaa koskevaa tutkimusta uusien ideoiden kartoittamiseksi. Selvityksen keskeinen tavoite oli koota yhteen uusimmat keskusteluissa olevat t&k-hankintojen periaatteet ja esitt{\"a}{\"a} alustavia vaihtoehtoisia toimintamalleja. Tehtyjen nykytilatarkastelujen ja haastattelujen perusteella todettiin yhteenvetona mm., ett{\"a} tutkimus- ja kehitt{\"a}mistoiminnan on palveltava tehokkaasti strategista johtamista, tulevaisuuden haasteita olisi systemaattisesti ennakoitava, toiminnan perinteinen teemajako johtaa helposti toiminnan siiloutumiseen, entisten virastojen v{\"a}lill{\"a} on huomattavia eroja toimintamalleissa ja ett{\"a} innovaatiotoiminnan n{\"a}k{\"o}kulma on nykyisin t&k-hankinnoissa v{\"a}h{\"a}inen. T&k-yhteisty{\"o}n ja hankintojen kehitt{\"a}miseen on useita eri mahdollisuuksia. Ty{\"o}n tuloksena esitet{\"a}{\"a}n nelj{\"a} vaihtoehtoa: Vaihtoehto 1. Jatketaan t&k-toimintaa muuten ennallaan, mutta lis{\"a}t{\"a}{\"a}n puitej{\"a}rjestelyjen/vuosisopimusten k{\"a}ytt{\"o}{\"a} erityisesti tuotel{\"a}heisill{\"a} alueilla. Vaihtoehto 2. Liitet{\"a}{\"a}n vaihtoehtoon 1 mukaan erillinen innovaatiotoiminnan alue, joka kattaa ennakoinnin, toimintalinjaukset ja teknologiaan perustuvien palveluiden (esim. telematiikka) kehitt{\"a}misen (esikaupalliset hankinnat). Vaihtoehto 3. Painotetaan entist{\"a} enemm{\"a}n innovointia ja osaamisen kehitt{\"a}misen tarvetta. Toteutetaan kehittynyt kumppanuusmalli yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa ennakoinnin ja toimintalinjausten kehitt{\"a}miseksi sek{\"a} kansainv{\"a}lisen tutkimuksen paremmaksi hy{\"o}dynt{\"a}miseksi. Vaihtoehto 4. K{\"a}ynnistet{\"a}{\"a}n vahvaan ulkoistamiseen ja kumppanuuteen perustuvan toimintamallin kehitt{\"a}minen ja kokeilu, jossa p{\"a}{\"a}paino on innovaatioiden tuottamisessa. Olennaisimmiksi kehitt{\"a}mistarpeiksi todettiin innovaatiotoiminnan eri elementtien (ml. ennakointi, osaamisen kehitt{\"a}minen ja teknologia- ja palveluinnovaatiot) kytkeminen kiinte{\"a}sti mukaan viraston t&k-toimintaan ja t{\"a}h{\"a}n liittyen mm. esikaupallisten hankintaprosessien kokeilu ja k{\"a}ytt{\"o}{\"o}notto.",
  author = "Matti Roine and Ville Valovirta and Anu Tuominen",
  year = "2010",
  language = "Finnish",
  series = "VTT Tutkimusraportti",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  address = "Finland",

  }

  Roine, M, Valovirta, V & Tuominen, A 2010, Yhteistyö- ja hankintamallien kehittäminen liikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. VTT Tutkimusraportti, vol. VTT-R-00678-10, VTT Technical Research Centre of Finland.

  Yhteistyö- ja hankintamallien kehittäminen liikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. / Roine, Matti; Valovirta, Ville; Tuominen, Anu.

  VTT Technical Research Centre of Finland, 2010. 41 p. (VTT Tutkimusraportti, Vol. VTT-R-00678-10).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Yhteistyö- ja hankintamallien kehittäminen liikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

  AU - Roine, Matti

  AU - Valovirta, Ville

  AU - Tuominen, Anu

  PY - 2010

  Y1 - 2010

  N2 - Tiehallinto on tehnyt useita selvityksiä t&k-hankintojen kehittämisestä, joissa on todettu kehittämistarpeita, jotka liittyvät mm. erilaisten toimijoiden rooleihin, tiedon hyödyntämiseen, t&k-teemojen kehittämiseen, sopimusmenettelyihin, toimintaorganisaatioon ja tukipalveluihin. Tässä selvityksessä täydennetään aikaisempien selvitysten tuloksia. Hankkeessa haastateltiin liikennealan virastojen ja laitosten tutkimuskoordinaattoreita sekä käytiin läpi innovaatiotoimintaa koskevaa tutkimusta uusien ideoiden kartoittamiseksi. Selvityksen keskeinen tavoite oli koota yhteen uusimmat keskusteluissa olevat t&k-hankintojen periaatteet ja esittää alustavia vaihtoehtoisia toimintamalleja. Tehtyjen nykytilatarkastelujen ja haastattelujen perusteella todettiin yhteenvetona mm., että tutkimus- ja kehittämistoiminnan on palveltava tehokkaasti strategista johtamista, tulevaisuuden haasteita olisi systemaattisesti ennakoitava, toiminnan perinteinen teemajako johtaa helposti toiminnan siiloutumiseen, entisten virastojen välillä on huomattavia eroja toimintamalleissa ja että innovaatiotoiminnan näkökulma on nykyisin t&k-hankinnoissa vähäinen. T&k-yhteistyön ja hankintojen kehittämiseen on useita eri mahdollisuuksia. Työn tuloksena esitetään neljä vaihtoehtoa: Vaihtoehto 1. Jatketaan t&k-toimintaa muuten ennallaan, mutta lisätään puitejärjestelyjen/vuosisopimusten käyttöä erityisesti tuoteläheisillä alueilla. Vaihtoehto 2. Liitetään vaihtoehtoon 1 mukaan erillinen innovaatiotoiminnan alue, joka kattaa ennakoinnin, toimintalinjaukset ja teknologiaan perustuvien palveluiden (esim. telematiikka) kehittämisen (esikaupalliset hankinnat). Vaihtoehto 3. Painotetaan entistä enemmän innovointia ja osaamisen kehittämisen tarvetta. Toteutetaan kehittynyt kumppanuusmalli yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa ennakoinnin ja toimintalinjausten kehittämiseksi sekä kansainvälisen tutkimuksen paremmaksi hyödyntämiseksi. Vaihtoehto 4. Käynnistetään vahvaan ulkoistamiseen ja kumppanuuteen perustuvan toimintamallin kehittäminen ja kokeilu, jossa pääpaino on innovaatioiden tuottamisessa. Olennaisimmiksi kehittämistarpeiksi todettiin innovaatiotoiminnan eri elementtien (ml. ennakointi, osaamisen kehittäminen ja teknologia- ja palveluinnovaatiot) kytkeminen kiinteästi mukaan viraston t&k-toimintaan ja tähän liittyen mm. esikaupallisten hankintaprosessien kokeilu ja käyttöönotto.

  AB - Tiehallinto on tehnyt useita selvityksiä t&k-hankintojen kehittämisestä, joissa on todettu kehittämistarpeita, jotka liittyvät mm. erilaisten toimijoiden rooleihin, tiedon hyödyntämiseen, t&k-teemojen kehittämiseen, sopimusmenettelyihin, toimintaorganisaatioon ja tukipalveluihin. Tässä selvityksessä täydennetään aikaisempien selvitysten tuloksia. Hankkeessa haastateltiin liikennealan virastojen ja laitosten tutkimuskoordinaattoreita sekä käytiin läpi innovaatiotoimintaa koskevaa tutkimusta uusien ideoiden kartoittamiseksi. Selvityksen keskeinen tavoite oli koota yhteen uusimmat keskusteluissa olevat t&k-hankintojen periaatteet ja esittää alustavia vaihtoehtoisia toimintamalleja. Tehtyjen nykytilatarkastelujen ja haastattelujen perusteella todettiin yhteenvetona mm., että tutkimus- ja kehittämistoiminnan on palveltava tehokkaasti strategista johtamista, tulevaisuuden haasteita olisi systemaattisesti ennakoitava, toiminnan perinteinen teemajako johtaa helposti toiminnan siiloutumiseen, entisten virastojen välillä on huomattavia eroja toimintamalleissa ja että innovaatiotoiminnan näkökulma on nykyisin t&k-hankinnoissa vähäinen. T&k-yhteistyön ja hankintojen kehittämiseen on useita eri mahdollisuuksia. Työn tuloksena esitetään neljä vaihtoehtoa: Vaihtoehto 1. Jatketaan t&k-toimintaa muuten ennallaan, mutta lisätään puitejärjestelyjen/vuosisopimusten käyttöä erityisesti tuoteläheisillä alueilla. Vaihtoehto 2. Liitetään vaihtoehtoon 1 mukaan erillinen innovaatiotoiminnan alue, joka kattaa ennakoinnin, toimintalinjaukset ja teknologiaan perustuvien palveluiden (esim. telematiikka) kehittämisen (esikaupalliset hankinnat). Vaihtoehto 3. Painotetaan entistä enemmän innovointia ja osaamisen kehittämisen tarvetta. Toteutetaan kehittynyt kumppanuusmalli yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa ennakoinnin ja toimintalinjausten kehittämiseksi sekä kansainvälisen tutkimuksen paremmaksi hyödyntämiseksi. Vaihtoehto 4. Käynnistetään vahvaan ulkoistamiseen ja kumppanuuteen perustuvan toimintamallin kehittäminen ja kokeilu, jossa pääpaino on innovaatioiden tuottamisessa. Olennaisimmiksi kehittämistarpeiksi todettiin innovaatiotoiminnan eri elementtien (ml. ennakointi, osaamisen kehittäminen ja teknologia- ja palveluinnovaatiot) kytkeminen kiinteästi mukaan viraston t&k-toimintaan ja tähän liittyen mm. esikaupallisten hankintaprosessien kokeilu ja käyttöönotto.

  M3 - Report

  T3 - VTT Tutkimusraportti

  BT - Yhteistyö- ja hankintamallien kehittäminen liikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  ER -

  Roine M, Valovirta V, Tuominen A. Yhteistyö- ja hankintamallien kehittäminen liikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. VTT Technical Research Centre of Finland, 2010. 41 p. (VTT Tutkimusraportti, Vol. VTT-R-00678-10).