Yhteistyön kohdistuminen ja tarpeet yritysturvallisuuden hallinnassa

Translated title of the contribution: Co-operation parties and the need for co-operation in the field of corporate safety and security

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Yritysturvallisuuden eri osa-alueiden koordinointi on suurissa yrityksissä hajaantunut eri tahoille. Ylimmältä johdolta saadaan visio ja resurssit turvallisuustoiminnan toteuttamisesta. Turvallisuustoimintaan tarvittava asiantuntemus saadaan esimerkiksi yrityksen työturvallisuusorganisaatiolta, pelastusorganisaatiolta, turvallisuuspäälliköltä, tietoturvapäälliköltä ja ympäristöpäälliköltä. Nämä tahot myös tavallisesti koordinoivat yritysturvallisuuden eri osa-alueita. Käytännön operatiivinen turvallisuus syntyy lopulta linjajohdon ja työntekijöiden toteuttaessa yritysturvallisuuden yhteisiä pelisääntöjä. Myös ulkoiset toimijat ovat mukana yritysten turvallisuustoiminnassa. Kokonaisvaltainen yritysturvallisuuden hallinta vaatii näiden yrityksen sisäisten ja ulkoisten toimijoiden keskinäistä yhteistyötä, tiedonkulkua ja oppimista. Tässä artikkelissa käsitellään tutkimusta, jossa selvitettiin yritysturvallisuuden hallintaa ja erilaisia turvallisuuden hallinnan tehostamistarpeita suurissa yrityksissä. Artikkelin tarkoituksena on syventyä erityisesti yritysturvallisuuden hallintaan liittyvien yhteistyötarpeiden kuvaamiseen. Lisäksi tavoitteena on pohtia eri toimijoiden välisen yhteistyön nykytilaa ja merkitystä yritysturvallisuuden hallinnalle. Artikkelissa käsitelty tutkimusaineisto koottiin kuuden suuren yrityksen turvallisuushenkilöstölle suunnatulla kyselyllä (n=276) sekä turvallisuudesta vastaavien ydinryhmälle suunnatuilla ryhmähaastatteluilla (n=70). Tutkimus kertoi linjajohdon ja ylempien toimihenkilöiden, käytönvalvojien, ympäristöhenkilöstön, laatujohdon sekä securityhenkilöstön tekevän aktiivisimmin turvallisuustoimintaan liittyvää yhteistyötä. Yhteistyön ilmoitettiin kohdistuvan useimmin työturvallisuus- sekä pelastus- ja suojeluhenkilöstöön, työterveyshuoltoon, eri viranomaisiin ja alihankkijoihin. Eri organisaatiotasojen välisen yhteistyön määrään vastaajat olivat suhteellisen tyytyväisiä. Yhteistyön lisäämistä kaivattiin kuitenkin yritysturvallisuuden sisäisten asiantuntijoiden ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Toiveet hajaantuivat varsin tasaisesti eri asiantuntijoiden ja sidosryhmien kesken: kullakin yritysturvallisuden osa-alueella oli omat tarpeensa. Eniten sisäisen yhteistyön lisäämistä toivottiin hätätilanneohjeistukseen ja koulutukseen, riskienarviointiin, vaaroista ilmoittamiseen sekä siisteyteen ja järjestykseen. Ulkoisen yhteistyön lisäämistä toivottiin onnettomuuksiin varautumiseen ja alihankkijoiden turvallisuustason arvioimiseen. Yhteistyön lisätarpeiden sekä turvallisuuteen liittyvien ongelmien välillä havaittiin selvä positiivinen korrelaatio. Yhteistyön, osallistumisen ja avoimuuden kuulumista oman työpaikan kulttuuriin epäili merkittävä osa vastaajista. Yhteistyön arvostuksessa ja avoimuudessa nähtiin myös selviä yrityskohtaisia eroja.
  Translated title of the contributionCo-operation parties and the need for co-operation in the field of corporate safety and security
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)367-383
  JournalTyö ja ihminen
  Volume19
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD1 Article in a trade journal

  Keywords

  • co-operation
  • corporate safety and security
  • safety and security management

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Co-operation parties and the need for co-operation in the field of corporate safety and security'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this