Yläpohjarakenteiden lisäeristäminen ja kuivatus

Jyri Nieminen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin yläpohjarakenteiden lisäeristysmenetelmiä sekä kastuneiden, mineraalivillaeristeisten kattojen korjaustoimenpiteitä. Lisäeristysratkaisujen toimivuutta ja seurausvaikutuksia tutkittiin kenttäkohteissa tehdyillä tarkastuksilla ja seurantamittauksilla sekä koetalotutkimuksilla. Saatujen tulosten perusteella julkaisussa esitetään eri kattotyypeille soveltuvia lisäeristysratkaisuja sekä tarkastellaan rakenteiden riskitekijöitä. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella sisäpuolisella vedenpoistolla varustetun ns. tasakaton ulkopuolisella lisälämmöneristämisellä voidaan katon lämpöhäviöiden pienentämisen ohella poistaa eräitä tasakattorakenteelle tyypillisiä ongelmia. Katon vedenpoistojen toimintaa voidaan parantaa lisäämällä katon kaltevuutta lisäeristeiden avulla. Ulkopuolinen lisäeristys voi olla samalla laakerointikerros, joka estää alustan liikkeiden aiheuttamat katevauriot. Kastuneiden mineraalivillakattojen kuivattamiseksi kokeiltiin erilaisia eristyskerroksen tuuletustapoja sekä rakenteen ulkopuolista lisäeristämistä. Jotta rakenne saataisiin kuivumaan tuuletuksen avulla, on rakenteessa oltava avoin, yhtenäinen tuuletusrako tai tuuletuskanavia. Tehokkaaksi menetelmäksi osoittautuivat rakenteessa olevat tuuletusurat, joiden avulla voidaan esimerkiksi varmistaa uusiin rakenteisiin mahdollisesti joutuvan rakennuskosteuden kuivuminen. Kastuneen, matalalla tuuletusraolla varustetun katon kuivattaminen on mahdollista rakenteen ulkopuolisen lisäeristämisen avulla. Lämpimien umpikattorakenteiden kuivattaminen pelkkien alipainetuulettimien avulla ei ole kohtuullisessa ajassa mahdollista. Rakenteen tuulettaminen edellyttää rakenteen lähellä sisäpintaa olevilta kerroksilta hyvää ilmanpitävyyttä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages156
ISBN (Print)951-38-3150-7
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number869
ISSN0358-5085

Keywords

  • building construction
  • additional insulation
  • thermal insulation
  • roofs
  • mineral wool
  • moisture
  • ventilation
  • reparations
  • remodeling

Cite this