Ympäristöä säästävää teknologiaa satamien ja väylien ruoppaustöissä

Jorma Rytkönen, Timo Riipi

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Vesirakentamisen tutkimustoiminnassa on tällä hetkellä luonnonmukaisen vesirakentamisen lisäksi ollut käynnissä lähinnä satamien ja vesiväylien rakentamisen ympäristövaikutuksia koskevia selvityksiä. Lainsäädäntömme vaatii, että merkittävissä rakennuskohteissa tulisi etukäteen tehdä selvitys rakennuskohteen vaikutuksista ympäristölle. Tällöin rakennuslupa voitaisiin evätä ennen rakentamisen alkamista, mikäli olisi osoitettavissa, että rakentaminen ja toiminta valmistuessaan eivät täyttäisi asetettuja kriteereitä. Eräs tärkeimmistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kohdealueista ovatkin vesirakennustyöt, erityisesti ruoppaus- ja läjitystyöt. Näiden haittojen arvioimiseksi on tehty työtä usean eri tieteenalan kuten biologian, kemian ja rakennus- ja konetekniikan tutkimuksen parissa. Tämä artikkeli kertoo tutkimuksesta, jossa pääpaino on ollut selvittää ympäristöä säästävien ruoppaus- ja läjitysmenetelmien soveltamisesta Suomen olosuhteisiin.
Original languageFinnish
Pages (from-to)20-23
JournalKunnalliselämä
Issue number6
Publication statusPublished - 1997
MoE publication typeD1 Article in a trade journal

Cite this