Ympäristö- ja terveysriskien arviointimenetelmien vertailu

Translated title of the contribution: Comparision of environmental and health risk assessment models

Auli Kuusela-Lahtinen, Ulla-Maija Mroueh, Pasi Vahanne, Terhi Kling, Anu Kapanen, Maarit Priha, Eevaliisa Laine, Esko Rossi

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksessa vertailtiin Suomessa käytettyjä neljää terveysriskien arviointimallia, RISC-HUMAN-, SOILIRISK-, SNV- ja RISC-mallia ja yhtä haitta-aineiden kulkeutumisen arviointiin tarkoitettua mallia, ConSim-mallia. Lisäksi kokeiltiin spatiaalisen tiedon riskinarviointiin yhdistävää SADA-ohjelmaa. Riskinarviointimallien tulosten erojen ja yhtäläisyyksien selvittämiseksi malleja käytettiin kolmesta esimerkkikohteesta saaduilla lähtöarvoilla. Esimerkkikohteet olivat öljyhiilivedyillä pilaantunut jakeluasemakohde, klooratuilla orgaanisilla aineilla pilaantunut kaatopaikka-alue ja sekapilaantunut teollisuusalue. Esimerkkikohteista saatujen tulosten mukaan tarkasteluilla riskinarviointimalleilla sisäilman ja ulkoilman pitoisuudet erosivat toisistaan alle yhden suuruusluokan. Suurimmat erot olivat pohjavesilaskennassa: RISCillä saatiin selvästi pienempiä pitoisuuksia kuin muilla pohjavesilaskennan sisältävillä riskinarviointimalleilla ja ConSim-mallilla. SNV:n mallilla laskettiin korkeimmat pitoisuudet, jotka erosivat RISCillä saaduista pitoisuuksista enimmillään noin kaksi suuruusyksikköä ja SOILIRISKillä määritetyistä pitoisuuksista alle yhden suuruusyksikön.
  Translated title of the contributionComparision of environmental and health risk assessment models
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages190
  ISBN (Electronic)978-951-38-7651-7
  ISBN (Print)978-951-38-7650-0
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
  Number2551
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • contaminated soil
  • risk assessment
  • transport models
  • health hazards
  • environmental impacts
  • evaluation

  Cite this