Ympäristötestaus, Space 2000

Risto Hienonen, Olavi Nevalainen, Arto Salminen, Eero Sorri

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Hankkeessa "Ympäristötestaus, Space 2000" selvitettiin Suomen avaruusalan ympäristötestaustarpeet ja resurssit lähtien alan koko toiminnan laajuuden selvittämisestä. Tiedot hankittiin osin alan julkaisuista ja osittain kysymällä suoraan yrityksiltä, tutkimuslaitoksilta ja korkeakouluilta. Selvitys on osa Teknologian kehittämiskeskuksen, TEKESin, teknologiaohjelmaa Space 2000 Avaruuslaitetekniikka. Hanke tehtiin VTT Automaatiossa. Suomessa avaruusalan julkinen rahoitus on lähivuosina noin 150 milj. mk vuosittain. Suomalainen avaruustoiminta keskittyy sektoreille - satelliittitietoliikenteen maasegmentin laitteet - kaukokartoitusalan kuvatuotteet ja ohjelmistot - kaukokartoitusmittauslaitteet ja maasegmentti - tiedesatelliittien avaruuslaitteet. Suomalaiset ovat tällä hetkellä mukana noin kahdessakymmenessä avaruusalan hankkeessa, joista yli puolet jatkuu vuoden 1996 jälkeen. Suomalainen avaruusalan ympäristötestaus- ja laatutoiminta on noin 6...8 milj. mk vuosittain. Kotimaahan suuntautuvan yritysten ulkopuolelta ostettavan ympäristötestaus- ja laatupalvelun volyymi on vuosittain enintään kaksi miljoonaa markkaa. Tehtyjen selvitysten perusteella Suomen nykyiset testausresurssit ovat laadullisesti ja määrällisesti lähes riittävät avaruusinstrumenttien testaustarpeisiin, mutta osa testaustöistä menetetään ulkomaille, koska resursseissa on laadullisia puutteita ja laitteet ovat tekniseltä käyttöiältään vanhenemassa. Avaruusalan ympäristötestaustoiminnan Suomessa katsotaan edistävän alan yritysten kilpailumahdollisuuksia avaruusprojekteissa, jonka vuoksi pidetään tarpeellisena kehittää alan resursseja laadullisesti. Raporttiin sisältyy joukko ehdotuksia testausresurssien kehittämiseksi. Näiden ehdotusten kokonaisarvo on 2,5 milj. mk. Ehdotukset koskevat mekaanista testausta, EMC- ja säteilytystestausta, erilaisia puhtauden hallintaan tyhjiö- ja muissa testeissä liittyviä toimenpiteitä sekä sähkönsyötön varmistamista testien yhteydessä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages112
ISBN (Print)951-38-4976-7
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1781
ISSN1235-0605

Keywords

 • space
 • testing
 • environmental
 • vacuum
 • vibration
 • shock
 • radiation
 • EMC
 • VTT
 • Finland
 • space technology
 • instruments
 • spacecraft instruments

Cite this