Ympäristötietoa teräsrakentamisesta

Eila Lehmus, Kai Tattari, Erkki Vesikari, Eva Häkkä-Rönnholm

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoutta teräsrakentamisen ympäristövaikutuksista sekä tuottaa lisätietoa suunnittelijoille materiaali- ja tuotevalintojen perustaksi. Ympäristöasioiden merkitys rakentamisessa on viime vuosien aikana lisääntynyt samaan aikaan, kun teräksen käyttö on lisääntynyt asuntorakentamisessa. Teräksen osuus on jo aikaisemmin ollut merkittävä teollisuus- ja toimistorakennuksissa. Tutkimuksen tulokset auttavat tunnistamaan tuoteryhmien ympäristövaikutuksia sekä kehittämään vähemmän ympäristöä rasittavia tuotteita. Tuloksia voidaan hyödyntää tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja valmistusprosessien parantamisessa. Tarkastelun lähtökohtana oli elinkaariajattelu sekä käyttöiän huomioon ottaminen elinkaaritarkasteluissa. Rakennusten ja rakennustuotteiden käyttöikä on yleensä pitkä joten elinkaaren aikana tarvitaan sekä huolto- että korjaustoimenpiteitä. Näiden ympäristövaikutukset arvioidaan elinkaarimetodiikkaa sovellettaessa. Teräsrakentamisen huolto- ja korjaustoimet ovat lähinnä teräksen korroosiosuojauksen ylläpitoa kohteissa, joissa teräs on alttiina korroosiota aiheuttaville ilmastotekijöille. Tutkimuksessa tarkasteltiin teräsrakentamisen ympäristökuormien aiheutumista teräsrakenteiden elinkaaren aikana. Teräksen valmistuksen ympäristökuormat on esitetty Rautaruukki Oyj:n Raahen terästehtaan ilmoittamien tietojen perusteella. Raahen tehtaan tiedot edustivat normaalia vuosituotantoa. Erikseen tarkasteltaviksi tuotteiksi tai esivalmisteiksi valittiin kuumavalssattu levy, profiloimaton ja profiloitu kylmävalssattu teräsohutlevy, sinkitty ja/tai tehdasmaalattu teräsohutlevy, maalattu putkiprofiili sekä hitsattu I-palkki. Tuotteita tarkasteltiin ISO 14040:n ja ISO 14041:n periaatteiden mukaisesti. Valittujen tuotteiden valmistuksen, käytön ja loppusijoituksen aiheuttamat ympäristörasitukset esitettiin RT-ympäristöselosteita vastaavalla tavalla. Teräsrakentamisen merkittävimpiä ympäristönäkökohtia on teräksen kierrätysmahdollisuus joko uusiomateriaalina tai rakenteena uudessa käyttökohteessa. Teräksen valmistaminen romuteräksestä on energiankulutuksen kannalta huomattavasti edullisempaa kuin rautamalmipohjainen terästuotanto. Romuteräksen osuus nykyisestä terästuotannosta on merkittävä. Romuteräksen käytössä on myös muita ympäristölle edullisia asioita: rautamalmin louhintatarve ja hiilidioksidipäästöt vähenevät. Kansainvälisenä yhteistyönä on kehitetty menetelmä, jonka avulla kierrätyksen vaikutusta voidaan tarkastella tuotekohtaisesti. Merkittävin ympäristöä rasittava vaihe teräsrakentamisprosessissa on teräksen valmistus. Kierrätyksen huomioon ottava tarkastelutapa kuitenkin tasaa rasituksia myöhemmille vaiheille, jolloin kertaalleen valmistettu teräsrakenne palaa uusiomateriaalina toiseen käyttötarkoitukseen. Julkaisussa esitetty menetelmä kierrätyksen huomioon ottamiseksi sopii myös muiden kierrätettävien materiaalien (alumiinin, kuparin) tarkasteluun. Menetelmä sopii materiaaleille, joita voidaan kierrättää lukuisia kertoja ilman että niiden ominaisuudet merkittävästi muuttuvat. Menetelmän lähtökohtana on tuotekohtainen tarkastelutapa, jolla pyritään edistämään vähemmän ympäristöä rasittavien tuotteiden kehittämistä. Tuotekohtaisessa tarkastelussa huomio kiinnittyy tuotteen purettavuuteen ja kierrätettävyyteen. Teräsrakenneteollisuus Suomessa on tehnyt laajoja investointeja sekä teräksen että teräsrakenteiden valmistuksen ja käytön ympäristökuormien pienentämiseksi. Raahen terästehtaan rikkidioksidi- ja pölypäästöt ovat kymmenessä vuodessa vähentyneet huomattavasti. Tehtaalla on suunnitelmia lisäinvestoinneista, joilla pyritään edelleen pienentämään energiankulutusta sekä päästöjä ilmaan, veteen ja maahan. Julkaisussa esitetyt tunnusluvut eivät todennäköisesti ole voimassa enää muutaman vuoden kuluttua, koska teräksen tuotantoprosessit kehittyvät nopeasti entistä ympäristöystävällisemmiksi. Samanaikaisesti kehitetään parempia menetelmiä elinkaaren loppupäähän, kierrätykseen ja purkuun. RT-ympäristöselosteita vastaavat ympäristötunnusluvut ovat voimassa vuoteen 2001.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages123
  Publication statusPublished - 2000
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Rakennustekniikka. Tutkimusraportti
  NumberRTE38-IR-25/99

  Cite this