Ympäristöystävälliset ja hyvin säilyvät betonit

Mika Tulimaa, Leif Wirtanen, Erika Holt, Heikki Kukko, Vesa Penttala

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Ympäristöystävälliset ja hyvin säilyvät betonit -tutkimuksessa pyrittiin samanaikaisesti optimoimaan betonin ympäristöystävällisyys, taloudellisuus ja säilyvyys. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä hyödyntämällä muun teollisuuden sivutuotteita, joiden hinta ja ympäristövaikutus ovat sementin vastaavia pienemmät. Käytetyt sivutuotteet olivat lentotuhka ja masuunikuona. Näiden vaikutusta mm. betonin säilyvyyteen on tutkittu aikaisemminkin, mutta tutkimusta, jossa kaikki kolme ominaisuutta ovat yhtä aikaa voimassa, ei ole Suomessa tässä laajuudessa tehty. Tutkimus oli jaettu neljään osakokonaisuuteen, jotka olivat: tietopankkiaineiston ja käytännön rakenteiden rakennenäytteiden kerääminen; materiaalitutkimukset; laboratoriossa tehtävät säilyvyyskokeet ja kenttäkokeet. Tutkimukseen sisällytettävät betonit puolestaan jaettiin valmisbetoniin, elementtibetoniin sekä jäykkiin massoihin. Tutkimustulokset osoittavat, että jopa suurien seosainemäärien käyttö betonissa on mahdollista ilman, että betonin säilyvyys vaarantuu. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin havaita myös, että suuria seosainemääriä käytettäessä betonin säilyvyyden epävarmuustekijät voivat lisääntyä. Esimerkiksi suurten seosainemäärien betonien huokostaminen ei ole yhtä helppoa kuin portlandsementti-betonin huokostaminen. Tutkimuksessa osoitettiin lisäksi eri pakkasenkestävyyskokeiden ja eri huokosanalyysimenetelmien keskinäinen korrelaatio ja soveltuvuus betonin pakkasenkestävyyden arviointiin sekä kiihdytettyjen laboratoriokokeiden ja kenttäkokeiden välinen yhteys pakkasen-kestävyyden osalta. Ympäristöystävällisten, hyvät säilyvyysominaisuudet omaavien ja taloudellisten betonien kehittäminen on kuitenkin aina rakenne- ja tuotekohtainen tehtävä, joka on osa yrityksen tuotekehitystyötä. Tämä tutkimus antaa perusteita ja lisäinformaatiota tämän tuotekehitystyön pohjaksi.
Original languageFinnish
Pages (from-to)51-55
JournalBetoni
Issue number1
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeD1 Article in a trade journal

Keywords

  • concrete
  • durability
  • mineral additives
  • frost resistance
  • field station

Cite this