Ympäristöystävälliset ja hyvin säilyvät betonit

Mika Tulimaa, Leif Wirtanen, Erika Holt, Heikki Kukko, Vesa Penttala

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tämän tutkimuksen päätavoite oli kehittää hyvin säilyviä betoneita, jotka ovat lisäksi ympäristöystävällisiä ja taloudellisesti toteutettavissa. Ympäristöystävällisyydellä ymmärretään tässä yhteydessä betonin valmistuksen pienempää ympäristökuormitusta siten, että sen toiminnalliset ominaisuudet elinkaaren aikana eivät poikkea vertailubetonin ominaisuuksista. Tutkimus jaettiin neljään osa-alueeseen, jotka olivat: tietopankkiaineiston kerääminen olemassa olevista rakenteista joissa on käytetty betonin seosaineita, materiaalitutkimukset tutkimushankkeessa kehitettävillä suuren seosainemäärän sisältävillä betoneilla, laboratoriossa ja koekentillä tehtävät säilyvyyskokeet ja kehitettyjen betonien käyttöikä-, elinkaari- ja kustannuslaskelmat. Tutkimuksessa keskityttiin suurien tuotantomäärien, lujuusluokkien K30 (seosaineena lentotuhka) ja K45 (seosaineena masuunikuona), betoneihin. Koebetonien pakkasenkestävyys oli laattakokeen tulosten perusteella erinomainen, kun jäätymisnesteenä käytettiin ionivaihdettua vesijohtovettä. Suolaliuoksessa lentotuhkabetonien ja ainoastaan suurimman masuunikuonamäärän, 70 % sideaineen yhteismäärästä, sisältävän betonin pakkasenkestävyys oli heikko. CIF- ja pakkas-suolakokeen perusteella betonien pakkasenkestävyys oli jonkin verran heikompi laattakokeen tuloksiin verrattuna. Pakkasenkestävyyskokeiden aiheuttamat muutokset betonien mikrorakenteessa oli todennettavissa myös eri huokosrakenteen määrityskokeissa, joiden tulokset korreloivat hyvin keskenään. Espoossa ja Sodankylässä sijaitsevilla koekentillä koebetonit olivat yhden talven säilytyksen jälkeen vaurioituneet hyvin vähän. Betonien elinkaari- ja kustannuslaskelmat osoittivat seosaineiden käytöstä saatavan hyödyn, kun tarkastelun kohteena on betoni materiaalina. Masuunikuonan käytöllä saavutettiin näiden suhteen suurempi hyöty kuin lentotuhkan käytöllä. Ympäristöystävällisten, hyvät säilyvyysominaisuudet omaavien ja taloudellisten betonien kehittäminen on aina rakenne- ja tuotekohtainen tehtävä, joka on osa yrityksen tuotekehitystyötä. Tämän osoitti myös tutkimushankkeen puitteissa suoritetut tehdaskokeet. Tämä tutkimus antaa perusteita ja lisäinformaatiota tuotekehitystyön pohjaksi.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherHelsinki University of Technology
  Number of pages157
  ISBN (Print)951-22-7519-8
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesTeknillinen korkeakoulu: Rakennusmateriaalitekniikan laboratorio. Julkaisu
  Volume18
  ISSN1455-5948

  Keywords

  • concrete
  • durability
  • mineral additives
  • LCA
  • frost resistance
  • field station

  Cite this