Yritysnäkökulma teknologioiden kehittämiseen ja markkinointiin

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

  Abstract

  Yhteiskunnallisena tavoitteena Suomessa on terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuotannon tehostaminen ja parantaminen. Painopistettä pyritään siirtämään sairauksien ja vammojen hoidosta niiden ehkäisemiseen, koska seurausten hoito on lähes aina ehkäisyä kalliimpaa. Tapaturmien ehkäisytyötä tehdään useilla tahoilla ja tähän työhön liittyy myös monen sektorin lainsäädäntö ja poliittiset päätökset (1). Tämä monitahoisuus saattaa tehdä uusien yritysten markkinoille pääsystä haasteellista, vaikka yritys olisikin innovoinut painopisteen mukaisia uusia teknologisia ratkaisuja tai palveluita tapaturmien ehkäisyyn. Tapaturmien ehkäisyllä ehkäistään vammoja ja vähennetään hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen tarvetta. Tapaturmien ehkäisyn ratkaisuja ja palveluita tarjoavien toimijoiden asiakkaina ja maksajina voivat olla useat eri tahot, ei ainoastaan terveydenhuolto.
  Liiketoimintaa syntyy sinne, missä ovat markkinat, myyjät ja ostajat. Terveyspalvelujen tuotannon arvo Suomessa vuonna 2009 oli 13,48 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien osuus terveyspalvelujen kokonaistuotannosta oli 77 prosenttia. Yritykset tuottivat 19 prosenttia ja järjestöt runsaat neljä prosenttia terveyspalveluista (2). Sosiaalipalvelujen tuotannon arvo Suomessa vuonna 2008 oli lähes kahdeksan miljardia euroa, josta kuntien osuus oli 71 prosenttia. Yritykset tuottivat sosiaalipalveluista 13 prosenttia ja järjestöt 17 prosenttia (3). Valtaosa sosiaali- ja terveystoimen liikevaihdosta tapahtuu julkisella sektorilla. Tarkkaa kuvaa ei ole siitä, mikä on ennaltaehkäisevien palvelujen osuus sosiaali- ja terveystoimessa. Todennäköisesti se on murto-osa kokonaistuotannon arvosta. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia luovat yhteiskunnalliset pyrkimykset eläköityvien ja iäkkäiden hyvän toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen, sairauksien ja tapaturmien ehkäisyn voimistamiseen ja turvalliseen kotona asumiseen mahdollisimman pitkään.
  Original languageFinnish
  Title of host publicationTeknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä
  Place of PublicationTampere
  PublisherTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Pages44-54
  ISBN (Electronic)978-952-245-770-7
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeD2 Article in professional manuals or guides or professional information systems or text book material

  Publication series

  SeriesTerveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi
  Number6/2013
  ISSN2323-363X

  Cite this